"Wywód marszałka Sejmu w odpowiedzi na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej o uznanie przepisów dotyczących klauzuli sumienia za niekonstytucyjne opiera się na prymitywnym schemacie: regulacja jest przydatna…

Zanim zacznie się rozważać rozpoznanie astmy u małego dziecka z nawrotami świszczącego oddechu, niezbędne jest wykluczenie przyczyn innych dolegliwości niż infekcje (świstów „nietypowych”). Zidentyfikowanie czynników ryzyka astmy u dziecka z objawam...

W związku ze specyfiką dokonywanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmian w przedmiocie gospodarowania odpadami, warto przypomnieć podział odpadów względem najważniejszych ich grup, występujących w pomiotach leczniczych...