Rodziny, które nie mogą się doprosić w szpitalu o historię choroby zmarłego, znalazły sposób: idą do wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.…

Kanabinoidy, jak THC, popularnie kojarzone z konopiami siewnymi, to również związki wytwarzane przez nasz organizm. Jedną z ich funkcji jest regulowanie odczuwania bólu. Jak je aktywować, żeby skutecznie walczyć z bólem, a jedn…

Na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych powstaje wątpliwość, czy lekarz, „przeciwko” któremu toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, jako obwiniony, ma prawo wy...

Przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują wyraźnego uprawnienia dla ministra zdrowia do żądania od dyrektorów podmiotów leczniczych (szpitali) informacji dotyczących przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych grup pracowników lub up...