Jednym z najnowszych rozwiązań farmakoterapii skojarzonej jest preparat zawierający jednocześnie dwa sprawdzone leki: amlodypinę i atorwastatynę.…

Szpital powiatowy. Każdy pacjent ma na szafce kopertę. Wkłada do niej pieniądze — jest leczony, nie wkłada — nie jest. Po obchodzie porannym koperty są zbierane. O takich patologicznych praktykach opowiada jeden z…

Zespołem PHACES określane jest współwystępowanie wad strukturalnych mózgu w zakresie tylnego dołu czaszki (Posterior fossa brain malformations), naczyniaków segmentalnych twarzy (Hemangiomas), wad układu tętniczego, zwłaszcza mózgu i tętnic szyjnych ...

Skóra dzieci najmłodszych, zwłaszcza noworodka i niemowlęcia, wykazuje odmienną reaktywność na czynniki zewnętrzne w porównaniu ze skórą dzieci starszych i osób dorosłych. W artykule omówiono odrębności anatomiczne i czynnościowe skóry niemowląt, ryzy...