NFZ musi zwrócić Górnośląskiemu Centrum Medycznemu w Katowicach ponad 6 mln zł. Kiedyś zażądał bowiem od szpitala 7 milionów kary za badania kliniczne. Sąd zdecydował jednak teraz, że funduszowi należał…

Cukrzyca jest chorobą powszechną. Dziś w każdej szkolnej klasie jest dwoje uczniów, którzy na nią zachorują - ostrzega Jerzy Gryglewicz, ekspert Uczelni Łazarskiego.…

W ostatnich latach spotykamy doœść często, niejednokrotnie na pierwszych stronach gazet, obrażające śœrodowisko lekarskie i często tendencyjne notatki pod „"chwytliwymi"” tytułami (cytuję): "„Pijany lekarz udzielał pomocy”", "Pora ukarać pijanych leka...

Szpital ŚŒw. Damiana to jedna z dwóch placówek medycznych na Haiti, w których pacjenci nie płacą za swoje leczenie. Początkowo był to świetnie wyposażony 120-łóżkowy szpital pediatryczny. Budowę cz궜ci ginekologiczno-położniczej rozpoczęto jeszcze pr...

Etiopatogenezy periodontopatii należy szukać w mikrobiologii, immunologii, genetyce. Nowośœci w tych podstawowych naukach medycznych szybko są sprawdzane w otwartym układzie zapalnym, jakim jest zapalenie przyzębia...