Czwarty rok z rzędu Polki w Wielkiej Brytanii są liderkami w liczbie rodzonych dzieci. "Jeśli na świat na emigracji przychodzą dzieci bardzo trudno jest wrócić do kraju" – wskazuje prof. Krystyna Iglicka, demograf, rektor…

Szpitale organizują podwójne dyżury lekarskie na oddziałach intensywnej terapii. Wszystko dlatego, że od prawie dwóch lat nie mogą tam samodzielnie dyżurować anestezjolodzy ze starą jedynką, czyli tyl…

Alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu na specyficzne czynniki pochodzenia zewnętrznego, polegająca na nadwrażliwośœci układu odpornoœściowego z nadmierną reakcją niektórych komórek krwi oraz przeciwciał, czyli białek odpornoœściowych. Najczęstszy...

Według definicji FAO/WHO probiotyki to „żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza”.

Ból trzewny wywodzący się z narządów wewnętrznych ciała posiada wiele cech odróżniających od bólu somatycznego. Obecnie wiedza dotycząca patomechanizmów bólu trzewnego jest znacznie mniej obszerna, niż dotycząca bólu somatycznego, ponieważ więcej bada...