Esculap.com - strona główna

Nasze serwisy

Rola zopiklonu w terapii bezsenności

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że objawy bezsenności mogą występować nawet u 30% - 50% dorosłych, a 10% - 30% ankietowanych ocenia ich nasilenie jako umiarkowane lub ciężkie. W wielu przypadkach objawy bezsenności w istotny sposób wpływają ...

Przegląd prasy

więcej z tego działu
Zindywidualizowane leczenie dyslipidemii w 2016 roku – jakie leczenie dla jakiego pacjenta?

Zindywidualizowane leczenie dyslipidemii w 2016 roku – jakie leczenie dla jakiego pacjenta?

Leczenie zaburzeń gospodarki cholesterolowej zgodne z najnowszą wiedzą medyczną wymaga wielowymiarowego spojrzenia na pacjenta, uwzględnienia jego całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, celów terapii oraz aktualnych wytycznych towarzystw naukowych. W maju bieżącego roku po raz pierwszy zaprezentowano nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC).

Pułapki i rafy na drodze do poprawnego rozpoznania niewydolności serca

Pułapki i rafy na drodze do poprawnego rozpoznania niewydolności serca

Ewolucja większości patologii układu krążenia znajduje swój finał w postaci rozwoju niewydolności serca (NS). W związku z dużym rozpowszechnieniem tych chorób, NS staje się jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. W powszechnie znanym badaniu Framingham Heart Study, przed bez mała 15 laty, oceniano, iż w rozwiniętych społeczeństwach prawdopodobieństwo rozwoju NS w czasie trwania życia wynosi ok. 20%

Inhibitory kalcyneuryny po przeszczepieniu nerki

Inhibitory kalcyneuryny po przeszczepieniu nerki

W początkowym okresie historii transplantologii, gdy dysponowano niewielkim arsenałem leków immunosupresyjnych – początkowo steroidami, a później także azatiopryną, wyniki przeszczepiania nerek były niezadowalające – znaczny odsetek narządów przeszczepionych był tracony we wczesnym okresie potransplantacyjnym w przebiegu ostrego odrzucania, którego nie można było opanować. Dopiero wprowadzenie do praktyki klinicznej na przełomie lat 70. i 80. XX wieku pierwszego inhibitora kalcyneuryny – cyklosporyny A (CsA), wyraźnie poprawiło roczną przeżywalność przeszczepów nerkowych.

Wydarzenia

WIĘCEJ Z TEGO DZIAŁU