Co czeka pacjentów po wprowadzeniu pakietu kolejkowego? Według założeń Ministerstwa Zdrowia od podejrzenia nowotworu do wdrożenia leczenia ma minąć nie więcej niż 9 tygodni, a odźwiernym systemu ochrony zdrowia będzie lekarz pierwsz…

CBOS zbadał opinie nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej. Z sondażu wynika, że w ciągu dwóch lat zwiększył się - z 19 do 28 proc. - odsetek osób zadowolonych z działania systemu ochrony zdrowia w Polsce; w dalszym ciągu jednak dwie…

Wyrokiem sądu Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zapłaci ponad milion złotych odszkodowania chłopcu, który przez zwlekanie lekarzy z cesarskim cięciem, po urodzeniu miał dziecięce porażenie mózgow…

To, co jemy, istotnie wpływa na funkcjonowanie naszego zegara biologicznego. Okazuje się, że np. insulina jest świetnym narzędziem do „nastawiania” swojego zegara. Przewlekłe rozsynchronizowanie rytmów…

Multidyscyplinarność w medycynie jest niezbędna, aby ustalenie rozpoznania i wybór metody postępowania były jak najbardziej trafne, ukierunkowane na pacjenta, a także na samo schorzenie. Nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza w ginekologii onkologicznej,...

W miarę rozwoju technologii informatycznych telemedycyna, czyli świadczenie usług medycznych na odległość, staje się coraz bardziej popularna. Łączy ona możliwości informatyki, telekomunikacji, technologii z wiedzą i techniką medyczną.

Nie ma rodziny bez konfliktów. Rzecz w tym, by je rozwiązywać konstruktywnie, a sprzeczności w miarę możliwości godzić. W rodzinach, w których to się nie udaje, pojawia się przemoc, a skutkiem jest rozkład życia rodzinnego. Problem przemocy wewnątrzro...