W przyszłym roku na ochronę zdrowia budżet państwa przeznaczy ponad 6,9 mld zł; to nieco mniej niż w tym roku - ponad 7,3 mld zł. W dyspozycji Ministerstwa Zdrowia ma być ponad 4,08 mld zł, czyli nieco…

Recepty na preparaty ze środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi można od dziś wykupić w ciągu miesiąca, a nie dwóch tygodni.…

6 lipca 1885 roku do gabinetu profesora Ludwika Pasteura przywieziono pogryzionego przez psa chłopca – Josepha Meistera. Kilka miesięcy wcześniej, na konferencji naukowej w Kopenhadze, Pasteur ogłosił wyniki prac prowadzonych na psach nad szczepionką...

Artykuł 70 Kodeksu Etyki Lekarskiej to duże nieporozumienie i przykład nieprofesjonalnego podejśœcia do zagadnień etycznych. Lekarze, pracując na pierwszej linii kontaktu z ludźŸmi, narażeni są na działania agresywne, począwszy od obrazy słownej po na...

Obserwując ludzi oddanych hazardowi, można zauważyć różne stopnie zaangażowania w grę. Większość traktuje ją jak zabawę, chociaż na ogół każdy chciałby wygrać. Osoby takie wyznaczają sobie kwotę, którą mogą poświęcić na grę, lub limit czasu, po którym...