"Wywód marszałka Sejmu w odpowiedzi na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej o uznanie przepisów dotyczących klauzuli sumienia za niekonstytucyjne opiera się na prymitywnym schemacie: regulacja jest przydatna…

Zasadniczym punktem wyjścia opisu objawów astmy oraz ustalenia zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego jest definicja choroby, która zmieniała się znacznie na przestrzeni ostatnich 50 lat. Współczesna definicja astmy, dotycząca pacjentów dorosły...

Zanim zacznie się rozważać rozpoznanie astmy u małego dziecka z nawrotami świszczącego oddechu, niezbędne jest wykluczenie przyczyn innych dolegliwości niż infekcje (świstów „nietypowych”). Zidentyfikowanie czynników ryzyka astmy u dziecka z objawam...