Sędziowie orzekający w sprawach cywilnych sporadycznie wysłuchują zdania dzieci w sprawach, które ich dotyczą. Jeśli już to robią, to w warunkach nieprzyjaznych – na sali sądowej.…

Resort zdrowia przygotowuje zmianę przepisów dotyczącą e-papierosów. Chodzi o wprowadzenie zakazu używania e-papierosów w miejscach publicznych oraz sprzedaży e-papierosów nieletnim - zapowiedział wiceminist…

Artykuł 70 Kodeksu Etyki Lekarskiej to duże nieporozumienie i przykład nieprofesjonalnego podejśœcia do zagadnień etycznych. Lekarze, pracując na pierwszej linii kontaktu z ludźŸmi, narażeni są na działania agresywne, począwszy od obrazy słownej po na...

Obserwując ludzi oddanych hazardowi, można zauważyć różne stopnie zaangażowania w grę. Większość traktuje ją jak zabawę, chociaż na ogół każdy chciałby wygrać. Osoby takie wyznaczają sobie kwotę, którą mogą poświęcić na grę, lub limit czasu, po którym...

Chata nie wygląda na wyrafinowane dzieło architektury, ale muszę przyznać, że spełniała swoje zadanie - mówi Stanisław Górski, pokazując slajd przedstawiający okrągłą lepiankę bez okien, z grubym dachem z wyschniętych łodyg roślin...

Zmniejszenie umieralnośœci z powodu chorób układu krążenia wymaga przede wszystkim zmian w mentalnośœci społeczeństwa, zmiany przyzwyczajeń i stylu życia w zakresie diety, używania alkoholu i nikotyny oraz zachowań prozdrowotnych...

Szpiczak mnogi to podstępna choroba. Jak kameleon upodabnia się do innych dolegliwośœci. Co trzeci chory w ogóle nie wie, że jest chory, u 70 proc. pacjentów pierwszymi objawami są bóle kośœci w plecach...