Esculap.com - strona główna

Nasze serwisy

Międzynarodowa klasyfikacja odleżyn EPUAP - NPUAP

W praktyce klinicznej używanych jest kilka skal służącyh do klasyfikacji odleżyn. Jedno z narzędzi stosowanych do oceny stopnia zaawansowania odleżyny zostało opracowane w 2014 r. przez Europejski Panel ds. Odleżyn (Eurepean Pressure Ulcer Advisory Pa...

W jakiej populacji ryzyko rozwoju schizofrenii jest najwyższe?

W najnowszym badaniu przeprowadzonym na uniwersytecie w Cambridge wykazano, że ryzyko rozwoju zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenii, jest najwyższe w grupie osób młodych, płci męskiej, jak również w przypadku mniejszości etnicznych i populacji ...

Przegląd prasy

więcej z tego działu
Tachypnoë u niemowlęcia

Tachypnoë u niemowlęcia

Przyspieszenie czynności oddechowej u niemowlęcia jest objawem, na który należy zwrócić uwagę i w zależności od stanu ogólnego dziecka oraz objawów towarzyszących wdrożyć odpowiednie postępowanie. Istnieje szereg patologii, w których tachypnoë jest tylko elementem całościowego obrazu klinicznego.

Wydarzenia

WIĘCEJ Z TEGO DZIAŁU