Esculap.com - strona główna

Nasze serwisy

Zasady zamawiania usług psychologicznych w podmiotach leczniczych

W oparciu o ustawę o działalności leczniczej, spzoz może określić zamówienie na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się fachowymi kwalifikacji do udzielania pomo...

Nowe zasady szczepień ochronnych

Na podstawie art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczepień.

Nowe zasady wystawiania recept lekarskich

W dniu 9 października 2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Dokonana nowelizacja wprowadziła istotne modyfikacje w systemie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w ...

Wydarzenia

WIĘCEJ Z TEGO DZIAŁU