Resort zdrowia przedstawił wzór „Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego”, która ma działać od stycznia 2015 r. Plan leczenia, dane lekarza prowadzącego oraz kontakt do pacjenta – to kluczowe informacje, które…

"Jak pacjent będzie mógł udowodnić, że nie został poinformowany o tańszym zamienniku? Wystarczy jego słowo?" - pyta Andrzej Denis, właściciel apteki przy ul. Świętojańskiej w Gdyni i jednocześnie rzecznik…

Żywienie niemowląt, a zwłaszcza odpowiedź na pytania: co?, kiedy?, jak?, budzi szereg emocji i dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród rodziców. Coraz więcej danych przemawia bowiem za tym, że właściwe żywienie w pierwszym okresie życia ni...

Cukrzyca typu 1 jest obok astmy oskrzelowej najczęstszą przewlekłą chorobą wieku rozwojowego. Polska należy do krajów o najwyższej dynamice przyrostu nowych przypadków cukrzycy (roczny szacowany przyrost 9%, przy średnim europejskim 3%). Na podstawie ...

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) obejmują 3 jednostki chorobowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), chorobę Leśniowskiego-Crohna (CLC) oraz nieokreślone nieswoiste zapalenie jelita grubego (NNZJG). NNZJG posiada cechy typowe zarówno dla CLC...