Kiedy prezent jest łapówką? O korupcję można oskarżyć tylko funkcjonariusza publicznego lub osobę pełniącą funkcję publiczną np. lekarza w publicznej przychodni, ordynatora prywatnej kliniki, która ma…

Przybywa osób wykonujących obowiązki w nadgodzinach niezgodnie z kodeksowymi normami. To skutek m.in. optymalizacji zatrudnienia w firmach.…

Potencjał szpitali klinicznych powinien być w większym stopniu wykorzystany; brakuje jednak rozwiązań, które uwzględniałyby ich specyficzny charakter - wynika z raportu NIK. Według kontrolerów problemem są m.in. przepisy re…

Termin „cukrzyca” – diabetes – został wprowadzony przez Arateusza z Kapadocji i powstał od greckiego słowa oznaczającego „przechodzenie przez” lub „spuszczanie”. Odnosił się do obserwowanego u chorych częstego oddawania moczu...

Dolegliwość powszechnie nazwana katarem oznacza zapalenie błony śluzowej nosa i jest określana w nazewnictwie medycznym jako alergiczny (ANN) lub niealergiczny (NNN) nieżyt nosa. Objawy niealergicznego nieżytu nosa są podobne do tych, które występują ...

Zapalenie płuc jest chorobą zapalną obwodowej części układu oddechowego, najczęściej spowodowaną zakażeniem. Klinicznie zwykle charakteryzuje się gorączką, kaszlem, dusznością oraz stwierdzanym w badaniu przedmiotowym i/lub radiologicznym naciekiem za...