Esculap.com - strona główna

Nasze serwisy

Terapia funkcjonalna pacjentów w wieku starszym

Optymalny program rehabilitacji powinien przywracać sprawność funkcjonalną i być dobrze tolerowany także przez starszych pacjentów. Celem pracy jest ocena skuteczności terapii funkcjonalnej starszych pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

Kontrola apteki przez NFZ

Kierownik apteki jest zobowiązany, w ramach kontroli, udostępnić Funduszowi, informacje o treści każdej umowy, w tym także uzgodnienia dokonanego w jakiejkolwiek formie, pomiędzy apteką a hurtownią farmaceutyczną, których celem jest nabycie leków lub ...

Przegląd prasy

więcej z tego działu
Terapia funkcjonalna pacjentów w wieku starszym

Terapia funkcjonalna pacjentów w wieku starszym

Optymalny program rehabilitacji powinien przywracać sprawność funkcjonalną i być dobrze tolerowany także przez starszych pacjentów. Celem pracy jest ocena skuteczności terapii funkcjonalnej starszych pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

Niedokrwistości przewlekłe w chorobach układu pokarmowego

Niedokrwistości przewlekłe w chorobach układu pokarmowego

Niedokrwistość definiowana jest jako zmniejszenie liczby erytrocytów, obniżone stężenie hemoglobiny lub wartości hematokrytu we krwi (1). Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) określa niedokrwistość jako spadek stężenia hemoglobiny (Hb) poniżej 12 g/dl u kobiet niebędących w ciąży, poniżej 11 g/dl u kobiet ciężarnych oraz poniżej 13 g/dl u mężczyzn.

Wydarzenia

WIĘCEJ Z TEGO DZIAŁU