Koncerny tytoniowe zaprzeczają, jakoby swoje działania koncentrowały na młodych osobach. Jak zapewniają, kierują je do dorosłych, którzy zgodnie z prawem mogą sięgać po tę używkę. Tytoń to jedna z trzech…

Metoda indywidualnego przypadku (ang. case study) jest metodą badawczą wykorzystywaną w badaniach jakościowych [1]. Polega ona na analizie losów danego człowieka wynikających z jego specyficznej sytuacji klinicznej, psychosospołecznej i kulturowej, kt...