Zielona karta pacjenta onkologicznego to biurokratyczny absurd – twierdzą lekarze rodzinni i grożą niepodpisaniem kontraktów z NFZ. Dla Ministerstwa Zdrowia te groźby to element negocjacji.…

Na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych powstaje wątpliwość, czy lekarz, „przeciwko” któremu toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, jako obwiniony, ma prawo wy...

Przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują wyraźnego uprawnienia dla ministra zdrowia do żądania od dyrektorów podmiotów leczniczych (szpitali) informacji dotyczących przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych grup pracowników lub up...