Co czeka pacjentów po wprowadzeniu pakietu kolejkowego? Według założeń Ministerstwa Zdrowia od podejrzenia nowotworu do wdrożenia leczenia ma minąć nie więcej niż 9 tygodni, a odźwiernym systemu ochrony zdrowia będzie lekarz pierwsz…

CBOS zbadał opinie nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej. Z sondażu wynika, że w ciągu dwóch lat zwiększył się - z 19 do 28 proc. - odsetek osób zadowolonych z działania systemu ochrony zdrowia w Polsce; w dalszym ciągu jednak dwie…

Wyrokiem sądu Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zapłaci ponad milion złotych odszkodowania chłopcu, który przez zwlekanie lekarzy z cesarskim cięciem, po urodzeniu miał dziecięce porażenie mózgow…

Multidyscyplinarność w medycynie jest niezbędna, aby ustalenie rozpoznania i wybór metody postępowania były jak najbardziej trafne, ukierunkowane na pacjenta, a także na samo schorzenie. Nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza w ginekologii onkologicznej,...

W miarę rozwoju technologii informatycznych telemedycyna, czyli świadczenie usług medycznych na odległość, staje się coraz bardziej popularna. Łączy ona możliwości informatyki, telekomunikacji, technologii z wiedzą i techniką medyczną.

Nie ma rodziny bez konfliktów. Rzecz w tym, by je rozwiązywać konstruktywnie, a sprzeczności w miarę możliwości godzić. W rodzinach, w których to się nie udaje, pojawia się przemoc, a skutkiem jest rozkład życia rodzinnego. Problem przemocy wewnątrzro...