Esculap.com - strona główna

Nasze serwisy

Wczesne wykrywanie raka płuca u mężczyzn

Mężczyźni zdecydowanie rzadziej niż kobiety poddają się badaniom profilaktycznym. Zwykle na wizytę u specjalisty decydują się dopiero wtedy, kiedy zaczynają dostrzegać u siebie wyraźne objawy choroby. Nie można jednak zapominać o tym, że tego rodzaju ...

Informacja o pacjencie w szpitalu

W praktyce podmiotów leczniczych występuje zagadnienie i problem, czy osoby nie posiadające uprawnień lekarza lub pielęgniarki (np. rejestratorka lub sekretarka) mogą udzielać informacji, czy w szpitalu przebywa wskazany przez zainteresowanego pacjent...

Opieka psychiatryczna

Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest wykonywana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej - w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowis...

Wydarzenia

WIĘCEJ Z TEGO DZIAŁU

Forum Pediatrów 2016

00-510 Warszawa Hotel Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98