Kandydatka PiS na premiera Beata Szydło przedstawiła swój plan na zmiany w służbie zdrowia. Zakłada on m.in. likwidację NFZ i wprowadzenie opieki zdrowotnej dla dzieci w szkołach. Cała uwaga powinna być skierowana na pacjenta…

"Politykom i urzędnikom nie przeszkadza, że morfina, silny narkotyk, jest podawana dzieciom, a przeszkadza marihuana dawkowana w odpowiednich preparatach. Bólem i cierpieniem kompletnie się nie interesują. Zresztą wielu lekar…

Dieta bogata w owoce, warzywa, wodę i soki, unikanie nagrzanych pomieszczeń, ostrego słońca i większego wysiłku fizycznego, a w ciągu dnia odświeżający prysznic...…

Apteka szpitalna może być uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i spełnieniu szeregu warunków wskazanych w "Prawie farmaceutycznym" oraz w rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych, jakie musi spe...

W związku z nowelizacją ustawy "Prawo farmaceutyczne" oraz ilością wydanych przez sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, orzeczeń w sprawie „niedozwolonych praktyk aptecznych”, które były kwalifikowane jako naruszenie zakazu rekla...

Na podstawie art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, szczególne grupy świadczeń oraz szczególne grupy osób wskazane w ustawie są uprawnione do uzyskania świadczeń specjalistycznych (ambulatoryjnych) bez skierowania lekarza. Warto zwrócić uwa...