Nawet 80 proc. małych pacjentów szpitali psychiatrycznych nie powinno się tam znaleźć – alarmuje Rzecznik Praw Pacjenta. Części pozbywają się ośrodki wychowawcze. Do tego dochodzą fatalne warunki i jedzenie,…

To już pewne, dwie uczelnie niemedyczne – z Kielc i Rzeszowa – od przyszłego roku zaczną uczyć medyków. Na ostatniej prostej jest też Uniwersytet Zielonogórski. Każda z tych placówek stoczy bój z uniwersy…

Objawy chorobowe pochodzące z przewodu pokarmowego mogą być zależne od czynności jajników. Częstość występowania choroby refluksowej przełyku, zespołu jelita nadwrażliwego i chorób dróg żółciowych jest większa u kobiet niż mężczyzn. Nudności, wymioty,...

Przeszczep flory jelitowej (fecal microbiota transplantation, FMT) jest to proces polegający na podawaniu dojelitowym osobom chorym, w celach leczniczych, zawiesiny stolca od zdrowych dawców. Należy on do coraz szerzej stosowanych metod leczniczych, ...

Złamania kości udowej i miednicy z powodu nadmiernej kruchości kości u osób w starszym wieku są poważnymi urazami mającymi istotny wpływ na jakość i długość życia. W ciągu ostatnich dwóch dekad istotnie uległa zmniejszeniu częstość występowania klasyc...