Esculap.com - strona główna

Publikacje

Dieta kontra rak

Mimo że nie istnieje „cudowna”, uniwersalna dieta, która byłaby idealna dla każdego, ryzyko wystąpienia chorób onkologicznych można znacznie ograniczyć, z większą troską patrząc na to, co jemy i pijemy.

Trudne rozmowy o leczeniu raka

Rozpoznanie raka jest zwykle dla pacjenta tak dużym szokiem, że w trakcie pierwszej wizyty w gabinecie lekarskim nie jest w stanie przyjąć wielu informacji dotyczących swojego leczenia. Z kolei lekarze często nie mają dość czasu, by dokładnie wszystko...

Stare i nowe źródła wiedzy lekarza

Przepisy Kodeksu Etyki Lekarskiej i ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zobowiązują nas do stałego poszerzania i aktualizowania wiedzy. Zobowiązanie to doprecyzowuje rozporządzenie ministra zdrowia o obowiązku ciągłego szkolenia podyplomowego...

Cena postępu

Dlatego umiejętności techniczne lekarza w coraz większym stopniu determinują poziom personalnej fachowości. Dzisiejszy lekarz musi umieć stosować nowoczesne metody i narzędzia, a uzyskane wyniki właściwie interpretować.

Wobec oporności na antybiotyki

Oporność na antybiotyki (ang. antimicrobial resistance, AMR) stanowi obecnie jedno z ważniejszych zagadnień z zakresu zdrowia publicznego. Pojawia się coraz więcej doniesień, że bakterie oporne na antybiotyki wywołują infekcje zagrażające zdrowiu i ży...