Esculap.com - strona główna

Publikacje

Międzynarodowa klasyfikacja odleżyn EPUAP - NPUAP

W praktyce klinicznej używanych jest kilka skal służącyh do klasyfikacji odleżyn. Jedno z narzędzi stosowanych do oceny stopnia zaawansowania odleżyny zostało opracowane w 2014 r. przez Europejski Panel ds. Odleżyn (Eurepean Pressure Ulcer Advisory Pa...

W jakiej populacji ryzyko rozwoju schizofrenii jest najwyższe?

W najnowszym badaniu przeprowadzonym na uniwersytecie w Cambridge wykazano, że ryzyko rozwoju zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenii, jest najwyższe w grupie osób młodych, płci męskiej, jak również w przypadku mniejszości etnicznych i populacji ...

Depresja: terapia początkowa

Depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym, chorobą ciężką i podstępną, prowadzącą do niezdolności do prawidłowego codziennego funkcjonowania. Dotyczy kilkunastu procent populacji dorosłych, dwukrotnie częściej kobiet. Według Światowej Organiz...