Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Ból neuropatyczny: patofizjologia i leczenie farmakologiczne

Ból neuropatyczny: patofizjologia i leczenie farmakologiczne

Obowiązująca dziś definicja opisująca zjawisko bólu powstała w 1979 r. i została opublikowana przez Komitet Taksonomii Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu. Definicja ta określa ból jako nieprzyjemne, zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu tkanki, bądź jedynie odnoszone do takiego uszkodzenia.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?