Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Patomechanizmy bólu

Patomechanizmy bólu

Ból jest doznaniem czuciowym, związanym zarówno z działaniem bodźca uszkadzającego lub bodźca, którego działanie zagraża wystąpieniem takiego uszkodzenia, jak i spostrzeżeniem powstającym na podstawie psychicznej interpretacji zachodzących zjawisk, zmodyfikowanym przez wcześniejsze doświadczenia i psychosomatyczne uwarunkowania.

Bólowe i bezbólowe objawy związane z zaburzeniem czynności układu ruchowego narządu żucia oraz zasady rozpoznawania i leczenia tych zaburzeń

Bólowe i bezbólowe objawy związane z zaburzeniem czynności układu ruchowego narządu żucia oraz zasady rozpoznawania i leczenia tych zaburzeń

Liczba chorych z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia, określana w skrócie jako dysfunkcja narządu żucia lub żuchwy (mandibular dysfunction), w ostatnich kilkudziesięciu latach wciąż wzrasta. Wzrost ten dotyczy zwłaszcza krajów wysoko rozwiniętych, co tłumaczy się przede wszystkim wpływem stresu cywilizacyjnego.

Ból neuralgiczny i neuropatyczny w praktyce lekarza

Ból neuralgiczny i neuropatyczny w praktyce lekarza

Nerwoból oznacza ból wywodzący się z nerwu, nazywany także neuralgią. Pod tą nazwą kryć się może wiele różnych postaci bólu, który w praktyce lekarskiej uważany jest za ból pochodzenia nerwowego. Chociaż prawdziwy nerwoból ma dość znamienne cechy kliniczne pozwalające na rozpoznanie, to nie zawsze jest ono łatwe i nawet lekarzowi może sprawić trudności diagnostyczne.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?