Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Składniki żywności o potencjalnym korzystnym wpływie na funkcje organizmu są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania naukowców w wielu ośrodkach na świecie, a dotychczasowe klinicznie potwierdzone obserwacje wydają się sugerować nowe możliwości zapobiegania i leczenia wielu chorób dietą. Wśród składników o szczególnych możliwościach modulowania różnych funkcji organizmu znajdują się m. in. prebiotyki, probiotyki i synbiotyki, antyoksydanty, fitoestrogeny, flawonoidy.

Aktualne poglądy na leczenie przewlekłej niewydolności nerek w okresie przeddializacyjnym

Aktualne poglądy na leczenie przewlekłej niewydolności nerek w okresie przeddializacyjnym

Do przewlekłego uszkodzenia nerek i ich postępującej niewydolności mogą prowadzić różne choroby. Usprawnienie opieki przeddializacyjnej ma ogromne znaczenie także z ekonomicznego punktu widzenia. Populacja chorych ze schyłkową niewydolnością nerek objętych nerkową terapią zastępczą stale wzrasta. Przybywa przede wszystkim ludzi starszych, co ma zasadniczy wpływ na utrzymywanie się wysokiej śmiertelności i chorobowości tej grupy, a fundusze przeznaczane na jej leczenie są nieproporcjonalnie wysokie.

Zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenia układu moczowego (zum) należą do jednych z najczęstszych chorób, z jakimi spotyka się lekarz rodzinny w codziennej praktyce. Dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej istotne jest poznanie obecnie stosowanych metod diagnostyki i leczenia zum. Właściwe podjęcie leczenia może zapobiec groźnym dla życia powikłaniom i kolejnym nawrotom infekcji.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 709 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?