Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Część III – silne opioidy

Farmakoterapia bólu przewlekłego w oparciu o drabinę analgetyczną WHO. Część III – silne opioidy

Najważniejsze jest jednak dobranie leku do natężenia i rodzaju bólu oraz stopnia wydolności narządów, a także właściwe dawkowanie i łączenie leków przeciwbólowych, w którym wykorzystuje się sumowanie efektu przeciwbólowego (addycję) lub jeszcze lepiej – synergizm działania, oraz odpowiednie dobranie do danej jednostki chorobowej leków adjuwantowych.