Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Współczesne wytyczne i zasady postępowania z chorym na cukrzycę typu 2

Współczesne wytyczne i zasady postępowania z chorym na cukrzycę typu 2

Cukrzyca typu 2, stanowiąca 90% wszystkich przypadków cukrzycy, jest schorzeniem społecznym z powodu swojej częstości, trwania przez całe życie pacjenta, zwiększającej się zapadalności oraz związku z chorobami układu krążenia. Prognozy częstości cukrzycy w populacji wykazują wyraźny trend wzrastający i według tych prognoz w roku 2030 schorzenie to będzie dotyczyło około 360 milionów ludzi na świecie.

Wpływ leczenia hipotensyjnego na nowe przypadki cukrzycy

Wpływ leczenia hipotensyjnego na nowe przypadki cukrzycy

Na nadciśnienie tętnicze choruje 29% dorosłych Polaków, czyli około 8,6 miliona osób (1). Zdecydowana większość chorych na nadciśnienie tętnicze wymaga farmakoterapii równolegle ze stosowaniem niefarmakologicznych metod obniżania ciśnienia tętniczego, których realizacja okazuje się w praktyce bardzo trudna. Podobnie trudne okazuje się w praktyce osiągnięcie dobrej kontroli ciśnienia tętniczego.

Powikłania cukrzycy w obrębie przewodu pokarmowego

Powikłania cukrzycy w obrębie przewodu pokarmowego

Zaburzenia czynnościowe i strukturalne narządów przewodu pokarmowego występują zazwyczaj u osób chorujących od wielu lat na cukrzycę. Obserwuje się je także w ostrych powikłaniach cukrzycy, zwłaszcza w kwasicy cukrzycowej, śpiączce ketonowej, hipoglikemicznej i hiperosmolalno-hiperglikemicznej. W stanach tych dochodzi często do znacznego gromadzenia się treści żołądkowej i jelitowej, czego następstwem są wymioty mogące u osób nieprzytomnych lub z zaburzeniami świadomości prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc.

Zasady diagnostyki i terapii chorych na cukrzycę z chorobą niedokrwienną serca - co lekarz praktyk powinien wiedzieć

Zasady diagnostyki i terapii chorych na cukrzycę z chorobą niedokrwienną serca - co lekarz praktyk powinien wiedzieć

Cukrzyca typu 2 zaliczana jest do chorób społecznych. W ostatnich latach zapadalność na to schorzenie gwałtownie narasta, co w znacznym stopniu wiąże się z postępem cywilizacyjnym. Otyłość i mała aktywność fizyczna sprzyjają pojawianiu się cukrzycy w coraz młodszym wieku. Niebagatelną rolę w zwiększonej częstości ujawniania cukrzycy odgrywa również starzenie się społeczeństwa.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1035 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?