Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Cicha strefa płuc – zastosowanie testu wypłukiwania azotu metodą wielokrotnych oddechów (MBNW) w diagnostyce chorób drobnych dróg oddechowych u dzieci – doniesienie wstępne na podstawie piśmiennictwa i doświadczenia własnego

Cicha strefa płuc – zastosowanie testu wypłukiwania azotu metodą wielokrotnych oddechów (MBNW) w diagnostyce chorób drobnych dróg oddechowych u dzieci – doniesienie wstępne na podstawie piśmiennictwa i doświadczenia własnego

Do niedawna przebieg choroby dróg oddechowych np. w mukowiscydozie lub astmie był monitorowany jedynie na podstawie wyników spirometrii.

Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia

Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia

Celem, do którego należy dążyć, zgodnie z rekomendacjami światowymi, europejskimi, regionalnymi jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. W artykule omówiono m.in. korzyści wynikające z karmienia piersią oraz zasady promujące karmienie piersią.

Stosowanie statyn u dzieci z hipercholesterolemią rodzinną

Stosowanie statyn u dzieci z hipercholesterolemią rodzinną

U dzieci z hipercholesterolemią rodzinną występują bardzo duże stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL we krwi, co może powodować upośledzenie czynności śródbłonka naczyniowego i pogrubienie ścian tętnicy szyjnej. Jeśli choroba nie jest leczona w dzieciństwie, prowadzi do wczesnej miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca w dorosłym życiu.

Mutacje genetyczne jako podłoże ostrego nawracającego zapalenia trzustki u dzieci – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Mutacje genetyczne jako podłoże ostrego nawracającego zapalenia trzustki u dzieci – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Zapalenie trzustki można podzielić na ostre, ostre nawracające i przewlekle. Według dostępnych danych szacuje się, że ostre zapalenie trzustki występuje w populacji dziecięcej z częstotliwością od 3,6 do 13,2 przypadków na 100 tys. dzieci.

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Dynamika rozwoju somatycznego chłopców w wieku 10-11 lat a obciążenia treningowe zrealizowane w toku 12-miesięcznego programu szkolenia w piłce nożnej

Dynamika rozwoju somatycznego chłopców w wieku 10-11 lat a obciążenia treningowe zrealizowane w toku 12-miesięcznego programu szkolenia w piłce nożnej

Istotnym obszarem zainteresowania współczesnych nauk biomedycznych są zjawiska rozwoju biologicznego. Z biologicznego punktu widzenia – rozwój stanowi stopniowy proces przemian kierunkowych, w większości nieodwracalnych, zachodzący pod wpływem różnych czynników endogennych (wewnętrznych) i egzogennych (zewnętrznych).

Wielokomorowy guz krezki i przestrzeni zaotrzewnowej – malformacja chłonna u czteroletniej dziewczynki

Wielokomorowy guz krezki i przestrzeni zaotrzewnowej – malformacja chłonna u czteroletniej dziewczynki

Torbiele krezki należą do rzadko występujących, zwykle łagodnych guzów brzucha u dzieci. Najczęściej mają charakter torbielowatego naczyniaka chłonnego (malformacji chłonnej).

Kamica odlewowa nerki u małych dzieci – opis dwóch przypadków

Kamica odlewowa nerki u małych dzieci – opis dwóch przypadków

Kamica odlewowa nerki najczęściej jest następstwem zbyt późno rozpoznanych i nieskutecznie leczonych zakażeń układu moczowego wywołanych bakteriami wytwarzającymi ureazę, która rozkłada mocznik na amoniak i dwutlenek węgla.

Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia – przegląd badań

Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia – przegląd badań

Szczególnie ważne wydają się potencjalne skutki oglądania telewizji dla zdolności skupiania uwagi oraz potencjalny związek między wczesną ekspozycją na przekaz ekranowy a zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

Etiologia ostrego zapalenia trzustki – niedoceniony problem w pediatrii

Etiologia ostrego zapalenia trzustki – niedoceniony problem w pediatrii

Najczęściej przyczyną ostrego zapalenia trzustki u dzieci są choroby dróg żółciowych, leki, choroby systemowe, urazy, a także uwarunkowania genetyczne. W ponad jednej trzeciej przypadków etiologia pozostaje niewyjaśniona. Znajomość czynników etiologicznych ostrego zapalenia trzustki pozwala właściwie zaplanować procedury diagnostyczne i umożliwia szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Krwiak śródścienny dwunastnicy i ostre zapalenie trzustki jako powikłanie diagnostycznej biopsji dwunastnicy u 6-letniego chłopca

Krwiak śródścienny dwunastnicy i ostre zapalenie trzustki jako powikłanie diagnostycznej biopsji dwunastnicy u 6-letniego chłopca

Krwiak dwunastnicy jest bardzo rzadkim powikłaniem diagnostycznej endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, podczas której wykonuje się biopsję dwunastnicy (szacunkowo może wystąpić średnio 1:1250 biopsji).

Lekki uraz głowy u dzieci - błaha sprawa czy duży problem diagnostyczno-terapeutyczny? Rola Infrascannera w procesie diagnostycznym

Lekki uraz głowy u dzieci - błaha sprawa czy duży problem diagnostyczno-terapeutyczny? Rola Infrascannera w procesie diagnostycznym

Urazy głowy u dzieci, a zwłaszcza lekkie urazy głowy, nadal stanowią ważny problem diagnostyczno-terapeutyczny. Pomimo postępu, jaki dokonał się w naukach medycznych, brak jest definicji lekkiego urazu głowy i standardów postępowania z dzieckiem, które doznało takiego urazu.

Budowa i czynność dna miednicy u kobiet - uaktualniony przegląd z podkreśleniem wpływu porodu drogami natury

Budowa i czynność dna miednicy u kobiet - uaktualniony przegląd z podkreśleniem wpływu porodu drogami natury

Dno miednicy stanowi względnie starą (filogenetycznie grupę mięśni szkieletowych, które w miarę dokonywania się u człowieka zmian ewolucyjnych, a zwłaszcza nabywania postawy wyprostnej, zaczęły pełnić szereg istotnych nowych ról lub zostały poddane modyfikacji odnośnie tych pełnionych wcześniej...

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 852 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?