Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Ocena działania przeciwbólowego magnetoledoterapii u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa

Ocena działania przeciwbólowego magnetoledoterapii u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa

Liczne publikacje potwierdzają możliwość wykorzystania magnetoledoterapii jako alternatywy dla leczenia farmakologicznego w zespołach bólowych narządu ruchu o różnym podłożu.

Ocena skuteczności różnych form terapii fizykalnej w leczeniu objawów gonartrozy

Ocena skuteczności różnych form terapii fizykalnej w leczeniu objawów gonartrozy

Choroba zwyrodnieniowa (osteoarthritis – OA) to najczęstsza przyczyna przewlekłych dolegliwości stawowych i niepełnosprawności ludzi w podeszłym wieku. Choroba dotyczy nie tylko chrząstki stawowej, ale obejmuje także pozostałe elementy stawu, w tym warstwę podchrzęstną kości, więzadła, torebkę stawową, błonę maziową oraz mięśnie okołostawowe.

Wpływ zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe i ruchomość kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej

Wpływ zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe i ruchomość kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej

Według danych amerykańskich nawracające bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa stanowią trzecią przyczynę ograniczenia aktywności osób do 55 roku życia i są jedną z najczęstszych przyczyn absencji w pracy

Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości w obrębie narządu ruchu u ludzi w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Szacuje się, że aż 80% społeczeństwa, przynajmniej raz w życiu, uskarża się na dolegliwości bólowe tej okolicy.

Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Przyspieszona utrata mineralnej masy kostnej (BMD – bone mineral density) powodująca zwiększanie się wrażliwości na złamania patologiczne jest ważnym problemem zdrowotnym wśród kobiet po menopauzie. Opierając się na badaniach epidemiologicznych, szacuje się, że w Polsce 4 mln osób choruje na osteoporozę, w tym co trzecia kobieta po menopauzie jest zagrożona tą chorobą.

Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (gonartroza) upośledza czynność tego stawu u około 10% osób po 55. roku życia, spośród których u jednej czwartej powoduje trwałe kalectwo.

Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania

Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania

Zaburzenia w zakresie postawy, równowagi i chodu to grupa typowych dla choroby Parkinsona objawów, wynikająca z wielu mechanizmów (m.in. utraty odruchów posturalnych, sztywności i bradykinezji, ale także z zaburzeń rytmu chodu, czy towarzyszącej dystonii). Szczególną formą bradykinezji jest zamarzanie (ang. freezing) – nagła i przejściowa niezdolność do wykonywania ruchu.

Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii

Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii

Każdy lekarz balneolog, ale również innej specjalności pracujący w uzdrowisku lub w zakładzie fizjoterapii poza uzdrowiskiem stosujący zabiegi balneofizykalne powinien znać dokładnie anatomię i fizjologię skóry oraz rozumieć znaczenie jej fizjologicznych funkcji w uzyskiwaniu wyników leczniczych.

Obserwacje reakcji adaptacyjnych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi

Obserwacje reakcji adaptacyjnych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi

Leczenie uzdrowiskowe, to rodzaj terapii, której istotą jest stosowanie różnorodnych bodźców fizykalnych działających bodźcowo na organizm pacjenta, w celu osiągnięcia określonych korzystnych efektów terapeutycznych.

Zastosowanie wody mineralnej „Nałęczowianka” do okładów w ostrych zespołach rumieniowych skory (w wybranych zespołach chorobowych)

Zastosowanie wody mineralnej „Nałęczowianka” do okładów w ostrych zespołach rumieniowych skory (w wybranych zespołach chorobowych)

Balneologia jest najstarszą gałęzią fizjoterapii, która wykorzystuje specyficzne właściwości i oddziaływanie wody na ludzki organizm. Pierwsze zastosowania wody w celach terapeutycznej kuracji przypisywane są Egipcjanom, którzy wykorzystywali gorące kąpiele z dużą ilością pary wodnej dla przeciwdziałania nadwadze.

Wpływ treningu sensomotorycznego na jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Wpływ treningu sensomotorycznego na jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Przewlekły ból w odcinku lędźwiowym, na którego skarży się średnio około 55% populacji prowadzi do ograniczenia wykonywania czynności dnia codziennego oraz obniżenia jakości życia pacjentów.

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

Osteoporoza to choroba polegająca na postępującym osłabieniu struktury kości. Stanowi główną przyczynę złamań, a poważne powikłania z nimi związane mogą prowadzić do znacznego stopnia niepełnosprawności, zależności od osób trzecich, a nawet zagrażać życiu osób starszych.

Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych

Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych

Fizykalna terapia skojarzona polega na świadomym połączeniu dwóch odmiennych form energii fizycznej, które nie mogą wykazywać działania biologicznego o charakterze antagonistycznym.

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część II: Mutagenne działanie promieniowania UV i naprawa uszkodzeń DNA*

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część II: Mutagenne działanie promieniowania UV i naprawa uszkodzeń DNA*

Docierające do powierzchni Ziemi promieniowanie ultrafioletowe (UV) o długości fali 280-320 nm (UVB) i 320-400 nm (UVA) wywołuje uszkodzenia struktur komórkowych, w tym kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Mechanizmy uszkadzającego działania UVB i UVA na cząsteczki DNA są odmienne.

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Niekorzystne działanie promieniowania UV obejmują fotouszkodzenie skóry, rumień fotochemiczny, oparzenia słoneczne, fotodermatozy, pogrubienie naskórka, zmniejszenie aktywności układu odpornościowego i keratozy słoneczne. Promieniowanie UV jest silnym czynnikiem mutagennym i kancerogennym dla komórek skóry.

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

W Polsce osteoporozę ma ok. 6,2 mln osób, a u ok. 2,2 mln została ona zdiagnozowana. Biorąc pod uwagę proces starzenia się społeczeństwa, osteoporoza stanowić będzie coraz poważniejszy problem zdrowotny i ekonomiczny.

Analiza wpływu kinezyterapii i terapii manualnej na kontrolę posturalną osób z zespołem bólowym kręgosłupa

Analiza wpływu kinezyterapii i terapii manualnej na kontrolę posturalną osób z zespołem bólowym kręgosłupa

Zespół bólowy segmentów lędźwiowego odcinka kręgosłupa (ang. LBP – Low Back Pain) definiowany jest jako ból zlokalizowany pomiędzy dwunastym żebrem a okolicą fałdów pośladkowych dolnych z możliwością peryferalizacji dolegliwości bólowych w rejonie kończyn dolnych.

Leczenie uzdrowiskowe sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia

Leczenie uzdrowiskowe sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia

Proces gwałtownego starzenia się społeczeństwa oraz rozwoju chorób cywilizacyjnych to jeden z głównych problemów Polski oraz innych krajów rozwijających się. Procesom starzenia towarzyszy postępujące zwyrodnienie wszystkich układów czynnościowych i anatomicznych, czyli stopniowe upośledzenie funkcji systemu ruchowego i posturalnego, od wydolności których zależy stabilność postawy.

Terapia funkcjonalna pacjentów w wieku starszym

Terapia funkcjonalna pacjentów w wieku starszym

Optymalny program rehabilitacji powinien przywracać sprawność funkcjonalną i być dobrze tolerowany także przez starszych pacjentów. Celem pracy jest ocena skuteczności terapii funkcjonalnej starszych pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

Co z testami na obecność koronawirusa?

Co z testami na obecność koronawirusa?

poll 219 comment 2

Jaki jest obecnie najważniejszy problem w zlecaniu / uzyskiwaniu wyników testów na obecność koronawirusa u Państwa pacjentów?