Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Ultrasonografia płuc – nowe narzędzie w diagnostyce chorób klatki piersiowej

Ultrasonografia płuc – nowe narzędzie w diagnostyce chorób klatki piersiowej

Ultrasonografia płuc jest nieocenionym przyłóżkowym narzędziem diagnostycznym u chorych z dusznością, pozwalającym w ciągu kilku minut zróżnicować najczęstsze przyczyny zaburzeń oddychania.

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce pacjentów z niewydolnością serca

Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce pacjentów z niewydolnością serca

Postęp technologiczny w obrazowaniu serca metodą tomografii komputerowej (TK) dotyczący poprawy rozdzielczości czasowej i przestrzennej, a także stosowanych środków kontrastowych spowodował, że badanie to stało się cennym narzędziem diagnostycznym w kardiologii, w tym także w diagnostyce niewydolności serca.

Nowe metody echokardiograficzne w ocenie dysfunkcji mięśnia sercowego

Nowe metody echokardiograficzne w ocenie dysfunkcji mięśnia sercowego

Pomimo rozwoju innych technik obrazowania w kardiologii, takich jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, echokardiografia wciąż zajmuje centralną pozycję w diagnostyce niewydolności mięśnia sercowego, co znalazło odzwierciedlenie w najnowszych wytycznych dotyczących niewydolności serca, a próby ogłoszenia zmierzchu echokardiografii wydają się być zdecydowanie przedwczesne.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Diagnostyka obrazowa raka płuca

Diagnostyka obrazowa raka płuca

Wysoka śmiertelność z powodu raka płuca sprawia, że jest on jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych większości krajów świata. Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym i najczęstszą przyczyną śmierci z powodu nowotworów złośliwych na świecie…

Pojedynczy cień okrągły w płucu – ważny problem diagnostyczny

Pojedynczy cień okrągły w płucu – ważny problem diagnostyczny

Pojedynczy cień okrągły w płucu (solitary pulmonary nodules, SPN) jest często pierwotnym rakiem płuca – wówczas radiolog opisujący badanie jako pierwszy wykrywa chorobę onkologiczną. Dlatego każdy obraz radiologiczny powinien być poddany uważnej analizie celem postawienia właściwej diagnozy.

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Achalazja

Achalazja

Od czasu pierwszego opisu w roku 1674, etiologia achalazji w dalszym ciągu pozostaje słabo poznana. Postuluje się, że jej przyczyną są zaburzenia relaksacji przełyku i jego dolnego zwieracza (lower esophageal sphincter, LES) wskutek utraty neuronów inhibicyjnych zlokalizowanych w splocie warstwy mięśniowej (Auerbacha)...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2064 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?