Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Pacjent z boreliozą w praktyce lekarza rodzinnego

Pacjent z boreliozą w praktyce lekarza rodzinnego

W Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europy, Azji oraz w Ameryce, już od wielu lat obserwuje się wzrost częstości występowania chorób przenoszonych przez kleszcze, a zwłaszcza boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy, anaplazmozy (erlichiozy), riketsjozy, bartonelozy, tularemii, brucelozy i innych.

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Zapalenia naczyń w chorobach autoimmunologicznych są ważnymi przyczynami wtórnych bólów głowy. W artykule omówiono częstość występowania bólów głowy w pierwotnych i wtórnych zapaleniach naczyń ośrodkowego układu nerwowego.

Czy dzieci chorują tylko za dnia? Czyli o jakich zaburzeniach snu powinien wiedzieć pediatra

Czy dzieci chorują tylko za dnia? Czyli o jakich zaburzeniach snu powinien wiedzieć pediatra

Zaburzenia snu mogą wystąpić już w wieku niemowlęcym i nieleczone nasilają się. Często już prosta interwencja w zakresie higieny snu przynosi świetne rezultaty. Dlatego zasadne jest poszerzenie wywiadu o tematy związane ze snem przy każdej wizycie dziecka w gabinecie pediatry.

Nadwrażliwość na dodatki do żywności

Nadwrażliwość na dodatki do żywności

Do dodatków do żywności zaliczamy zarówno substancje dodatkowe (food additives), czyli składniki, które są wprowadzane do produktów spożywczych dla celów technologicznych i nie są spożywane odrębnie jako żywność, jak i składniki dodawane do żywności, których użycie nie budzi zastrzeżeń, np. skrobia ziemniaczana, żelatyna, cukier.

Neurosarkoidoza – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Neurosarkoidoza – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Neurosarkoidoza może dotyczyć wielu struktur układu nerwowego, najczęściej są to jednak: nerwy czaszkowe, układ podwzgórzowo-przysadkowy, opony mózgowo-rdzeniowe, półkule mózgowe, rdzeń kręgowy oraz nerwy obwodowe.

Hipochondria wczoraj i dziś

Hipochondria wczoraj i dziś

Słowo “hipochondria” należy do najstarszych medycznych pojęć. Starożytni Grecy używali terminu hypokhondrias (pod żebrami) dla oznaczenia nieokreślonej wewnętrznej dolegliwości, wywołującej lęk i cierpienie.

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1120 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?