Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Znaczenie i rola nieopioidowych leków przeciwbólowych w leczeniu bólu w praktyce lekarza rodzinnego

Znaczenie i rola nieopioidowych leków przeciwbólowych w leczeniu bólu w praktyce lekarza rodzinnego

Ból jest zazwyczaj jednym z podstawowych objawów, który nakłania pacjenta do wizyty u lekarza, dlatego znajomość podstawowych procesów związanych z jego powstawaniem, znajomość rodzajów oraz sposobów i możliwości leczenia wydaje się jedną z istotniejszych umiejętności każdego lekarza.

Nowy mechanizm działania znanego leku – suchy wyciąg z bluszczu Hedera helix – racjonalna terapia stanów zapalnych dróg oddechowych

Nowy mechanizm działania znanego leku – suchy wyciąg z bluszczu Hedera helix – racjonalna terapia stanów zapalnych dróg oddechowych

Hedera helix (L) extractum siccum, czyli wyciąg z liści bluszczu pospolitego, jest znanym od dawna surowcem farmaceutycznym. Według źródeł, liście bluszczu pospolitego jako surowiec leczniczy wymieniali już zarówno Hipokrates, jak i żyjący nieco później, w czasach Nerona, Dioskurydes...

Właściwości farmakologiczne i zastosowanie porostu islandzkiego (Lichen islandicus) w medycynie

Właściwości farmakologiczne i zastosowanie porostu islandzkiego (Lichen islandicus) w medycynie

Porost islandzki (Lichen islandicus, Cetraria islandica (L.) Acharius, Cetraria tenuifolia (Retz.) R. Howe, syn. tarczownica islandzka, płucnica islandzka) jest surowcem znanym i cenionym w ziołolecznictwie od stuleci – pierwsze wzmianki na temat tej rośliny odnaleziono już w dziełach średniowiecznego botanika Valeriusa Cordusa...

Przewlekła pokrzywka spontaniczna - który lek przeciwhistaminowy wybrać?

Przewlekła pokrzywka spontaniczna - który lek przeciwhistaminowy wybrać?

Pokrzywka jest jedną z częściej występujących chorób dermatologicznych. Klinicznie charakteryzuje się występowaniem bąbli pokrzywkowych i/lub obrzęku naczynioruchowego z towarzyszącym silnym świądem. Wykwity chorobowe utrzymują się na skórze krótko, do 24 godz. Pokrzywka ostra, trwająca do 6 tygodni, dotyczy ok. 15–20% populacji...

Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron

Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron

W świetle aktualnej wiedzy, u podstaw rozwoju niewydolności serca (heart failure, HF) leży koncepcja neurohormonalna. Zakłada ona nadmierną aktywację układów współczulnego i renina-angiotensyna-aldosteron (renin-angiotensin-aldosterone, RAA) oraz wzrost sekrecji wazopresyny, endoteliny i peptydów natriuretycznych...

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Niekorzystne interakcje leków przeciwhistaminowych – dlaczego mają tak istotne znaczenie praktyczne, jakie są pomiędzy nimi różnice?

Niekorzystne interakcje leków przeciwhistaminowych – dlaczego mają tak istotne znaczenie praktyczne, jakie są pomiędzy nimi różnice?

Leki przeciwhistaminowe działające na receptor histaminowy typu H1, zlokalizowany w tkankach obwodowych, są lekami, których mechanizm działania polega na stabilizacji jego formy nieaktywnej, co uniemożliwia połączenie z naturalnym ligandem jakim jest histamina. Połączenie to uniemożliwia aktywny udział histaminy w reakcjach zapalenia alergicznego...

Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej

Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej

Otyłość, jako choroba cywilizacyjna o podłożu metabolicznym, jest obecnie uznawana za jedno z największych zagrożeń zdrowia i życia człowieka. Według definicji, polega ona na patologicznym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie, które przekracza jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne. Pierwszym stadium otyłości jest nadwaga, czyli nadmierna masa ciała...

Dekslanzoprazol – postęp w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego zależnych od kwasu solnego

Dekslanzoprazol – postęp w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego zależnych od kwasu solnego

Inhibitory pompy protonowej (PPI) umożliwiły znaczącą poprawę wyników leczenia chorych z refluksowym zapaleniem przełyku oraz chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Farmakokinetyka i farmakodynamika warunkuje optymalne działanie tych leków w zależności od dawkowania przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Niedobór witaminy B12 i jego konsekwencje u chorych  na cukrzycę typu 2 (T2DM) leczonych metforminą – powikłanie niedoceniane czy przeceniane?

Niedobór witaminy B12 i jego konsekwencje u chorych na cukrzycę typu 2 (T2DM) leczonych metforminą – powikłanie niedoceniane czy przeceniane?

Leki, nawet najdoskonalsze, wykazują obok działań pożądanych również niepożądane. Te drugie, niechciane, ujawniają się niekiedy dopiero po wielu latach stosowania i to głównie u osób wysokiego ryzyka. Stwierdzenie to znajduje odbicie m.in. w przypadku dokładnej analizy skutków działania metforminy...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 709 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?