Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Dekslanzoprazol – postęp w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego zależnych od kwasu solnego

Dekslanzoprazol – postęp w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego zależnych od kwasu solnego

Inhibitory pompy protonowej (PPI) umożliwiły znaczącą poprawę wyników leczenia chorych z refluksowym zapaleniem przełyku oraz chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Farmakokinetyka i farmakodynamika warunkuje optymalne działanie tych leków w zależności od dawkowania przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Wpływ substancji pomocniczych na odczuwanie goryczy przez pacjenta podczas terapii doustnej tabletkami z aksetylem cefuroksymu

Wpływ substancji pomocniczych na odczuwanie goryczy przez pacjenta podczas terapii doustnej tabletkami z aksetylem cefuroksymu

Wybór właściwego produktu leczniczego jest uwarunkowany wieloma czynnikami i ma prowadzić do odpowiedniej skuteczności, bezpieczeństwa i komfortu terapii. Niejednokrotnie zastosowanie odpowiedniego leku opiera się zasadniczo na dobraniu adekwatnej do nasilenia objawów choroby, wieku, płci i innych cech chorego dawki substancji biologicznie czynnej oraz postaci farmaceutycznej...

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

W 2007 r. opracowano, a w 2012 uzupełniono dokument European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2007, EPOS 2012) dotyczący rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok przynosowych. Zgodnie z wytycznymi EPOS, zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym obejmującym błonę śluzową nosa i przynajmniej jednej zatoki przynosowej...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Niezbędne fosfolipidy

Niezbędne fosfolipidy

Rozwój cywilizacyjny zapoczątkowany w ubiegłym stuleciu oraz ogromny postęp techniczny i technologiczny przyczyniły się do dynamicznych i niespotykanych dotychczas w historii naturalnej zmian w środowisku biologicznym człowieka. Ponadto szybka i nieustająca migracja ludzi, a wraz z nią migracja wirusów, bakterii i pasożytów, uprzemysłowienie, przemiany kulturowe i obyczajowe niosą ze sobą wiele niebezpieczeństw, na które narażony jest współczesny człowiek...

Tapentadol – stan wiedzy na rok 2014

Tapentadol – stan wiedzy na rok 2014

Tapentadol jest pierwszym przedstawicielem nowej klasy działających ośrodkowo leków przeciwbólowych określanej jako MOR-NRI. Jest on agonistą receptora opioidowego µ o powinowactwie 50 razy mniejszym od morfiny oraz inhibitorem zwrotnego wychwytu noradrenaliny. Nie wywiera natomiast, w przeciwieństwie do tramadolu, znaczącego wpływu na wychwyt zwrotny serotoniny...

Kojarzenie leków w farmakoterapii bólu - stan wiedzy na rok 2014

Kojarzenie leków w farmakoterapii bólu - stan wiedzy na rok 2014

Skojarzone podawanie dwóch lub więcej analgetyków o różnych mechanizmach działania oraz leków adiuwantowych (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwdrgawkowe, steroidy, spazmolityki, antagoniści receptora NMDA) jest powszechnie stosowane zarówno w uśmierzaniu bólu ostrego (szczególnie pooperacyjnego), jak i w leczeniu bólu przewlekłego...

Immunoterapia alergenowa

Immunoterapia alergenowa

Swoista immunoterapia alergenowa (specific immunotherapy, SIT) znajduje swoje miejsce pośród możliwości terapeutycznych w leczeniu alergii. Przez wiele lat jej stosowanie miało znamiona bardziej eksperymentu medycznego, niż terapii opartej na dowodach naukowych, ze względu na mało poznane i skomplikowane mechanizmy jej działania oraz niewiele badań naukowych prowadzonych w tym kierunku...

Perindopril – różne rozwiązania technologii chemicznej proleku – jeden cel: maksymalizacja stężenia perindoprilatu

Perindopril – różne rozwiązania technologii chemicznej proleku – jeden cel: maksymalizacja stężenia perindoprilatu

Przed współczesną farmacją stoją zadania związane z optymalizacją i poprawą skuteczności terapeutycznej stosowanych środków farmakologicznych. Walka o jak najlepsze wyniki w skuteczności odbywa się na wielu polach. Jedną z dróg obranych przez nauki farmaceutyczne jest poszukiwanie nowych struktur związków wykazujących działanie farmakologiczne: czy to na zasadzie analizowania materiału roślinnego, czy na zasadzie szeroko zakrojonej syntezy organicznej i żmudnego badania nowo otrzymanych struktur chemicznych pod kątem ich potencjalnego działania leczniczego...

Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych

Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych

Histamina to organiczny związek chemiczny, będący heterocykliczną aminą, który należy do grupy najwcześniej poznanych mediatorów reakcji alergicznej (1,2). Jest to pochodna imidazolu, powstająca w reakcji dekarboksylacji histydyny katalizowanej w tkankach ssaków przez dekarboksylazę L-aminokwasów aromatycznych, o rozległej swoistości tkankowej i narządowej...

Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków dla niemowląt i dzieci

Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków dla niemowląt i dzieci

Skóra dzieci najmłodszych, zwłaszcza noworodka i niemowlęcia, wykazuje odmienną reaktywność na czynniki zewnętrzne w porównaniu ze skórą dzieci starszych i osób dorosłych. W artykule omówiono odrębności anatomiczne i czynnościowe skóry niemowląt, ryzyko związane ze stosowaniem nieodpowiednich składników kosmetyków i innych ksenobiotyków oraz najczęściej występujące działania niepożądane wywołane przez kosmetyki u dzieci...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?