Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Biofilm a oporność bakteryjna – wyzwanie w codziennej praktyce lekarskiej

Biofilm a oporność bakteryjna – wyzwanie w codziennej praktyce lekarskiej

Bakterie Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa to patogeny najczęściej wywołujące zakażenia w obrębie dróg oddechowych. Współczesna antybiotykoterapia w dużej części likwiduje zakażenia tymi drobnoustrojami, ale niestety coraz częściej obserwuje się brak poprawy i wyleczenia mimo zastosowania tych chemioterapeutyków...

Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii u dzieci i dorosłych

Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii u dzieci i dorosłych

Choroby układu krążenia są jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Liczne badania dowodzą, że proces miażdżycowy rozpoczyna się już u małych dzieci. W rozwoju miażdżycy znaczenie mają nie tylko uwarunkowania genetyczne. Ważną rolę odgrywają także czynniki środowiskowe, a zwłaszcza sposób żywienia i aktywność fizyczna...

Farmakoterapia w zapaleniach krtani u dzieci

Farmakoterapia w zapaleniach krtani u dzieci

Zapalenia krtani u dzieci są wywołane zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym górnego odcinka układu oddechowego. Zapalenie krtani charakteryzuje obrzęk błony śluzowej, zwiększone wydzielanie śluzu i zaleganie wydzieliny. Stan zapalny w krtani może wywoływać ból, zwężenia tego odcinka dróg oddechowych, podwyższoną ciepłotę ciała lub gorączkę...

Postępowanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego

Postępowanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego

Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP) charakteryzuje się nagłym wystąpieniem objawów, z których co najmniej jednym jest wyciek z nosa lub niedrożność nosa. Dodatkowymi objawami, które mogą, ale nie muszą występować, są ból lub uczucie rozpierania twarzy oraz zaburzenia węchu...

Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?

Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest stanem zapalnym obejmującym błonę śluzową ucha środkowego, szczególnie jamę bębenkową. Ta jedna z najczęstszych chorób wieku dziecięcego stanowi bardzo częstą przyczynę zgłaszania się do lekarza, przepisywania antybiotyków, ale również i leczenia chirurgicznego u dzieci...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Azytromycyna i znaczenie jej stężenia w zakażonych tkankach

Azytromycyna i znaczenie jej stężenia w zakażonych tkankach

Azytromycyna jest powszechnie stosowanym antybiotykiem o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, obejmującym także najczęściej występujące patogeny układu oddechowego. Azytromycyna odznacza się unikatowymi właściwościami farmakokinetycznymi, które polegają na zdolności do osiągania dużego stężenia w tkankach zakażonych, dzięki któremu możliwe jest skrócenie leczenia stanu zapalnego do 3–5 dni, a w zakażeniach układu moczowo-płciowego wywoływanych przez Chlamydiae do jednorazowego podania tego antybiotyku...

Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?

Ostre zapalenie ucha środkowego: postępowanie w gabinecie lekarza rodzinnego czy laryngologa?

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest stanem zapalnym obejmującym błonę śluzową ucha środkowego, szczególnie jamę bębenkową. Ta jedna z najczęstszych chorób wieku dziecięcego stanowi bardzo częstą przyczynę zgłaszania się do lekarza, przepisywania antybiotyków, ale również i leczenia chirurgicznego u dzieci...

Ropień mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u 7-letniej dziewczynki - opis przypadku

Ropień mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u 7-letniej dziewczynki - opis przypadku

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest najczęściej rozpoznawaną chorobą wieku dziecięcego. Zasadniczą rolę w €rozwoju OZUŚ odgrywają infekcje wirusowe jam nosowych i €nosogardła...

Fitoterapia chorób dróg oddechowych

Fitoterapia chorób dróg oddechowych

Leki roślinne stosowane są w schorzeniach dróg oddechowych ze względu na działanie przeciwkaszlowe, wykrztuśne i przeciwbakteryjne. Zmniejszanie odruchów kaszlowych może być wynikiem hamowania ośrodka kaszlu lub powlekania receptorów kaszlowych. Aktywność ośrodkową wywiera np. kodeina, natomiast obwodowy mechanizm działania posiadają śluzy roślinne.

Wrodzony stridor krtaniowy – problem interdyscyplinarny

Wrodzony stridor krtaniowy – problem interdyscyplinarny

Najczęstszymi przyczynami wrodzonego stridoru krtaniowego są: wiotkość krtani – laryngomalacja (60% przypadków), porażenie strun głosowych (10%) i zwężenie chrząstki pierścieniowatej. Porażenie strun głosowych zwykle ma charakter idiopatyczny, rzadziej jest następstwem uszkodzenia ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego np. w zespole Arnolda-Chiarego, wodogłowiu, po niedotlenieniu okołoporodowym...

Farmakoterapia infekcji górnych dróg oddechowych

Farmakoterapia infekcji górnych dróg oddechowych

Zakażenia dróg oddechowych są najczęstszą przyczyną ambulatoryjnych wizyt lekarskich u dzieci. Stanowią większość zakażeń pozaszpitalnych oraz są główną przyczyną gorączki u niemowląt i młodszych dzieci. Ze względu na zwiększone narażenie na czynniki infekcyjne oraz niedojrzałość układu odpornościowego w tym wieku, obecnie uważa się za normę występowanie do 5–6 epizodów zakażeń dróg oddechowych w ciągu roku...

Glikokortykosteroidy donosowe w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych

Glikokortykosteroidy donosowe w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych

Choroby górnych dróg oddechowych są jednymi z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza rodzinnego. Istotnie wpływają na jakość życia chorych, ograniczając znacząco ich aktywność zawodową i prywatną. Jednymi z leków o najsilniejszym działaniu przeciwzapalnym stosowanymi w leczeniu stanu zapalnego błony śluzowej górnych i dolnych dróg oddechowych są glikokortykosteroidy (GKS)...

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych

Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych

Diagnostyka ultrasonograficzna jest niezwykle użyteczną i powszechnie wykorzystywaną w praktyce klinicznej metodą obrazowania węzłów chłonnych. Ultrasonografia jest również bezpieczną, łatwo dostępną i przyjazną dla pacjenta techniką obrazową.

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Racjonalna farmakoterapia ostrego zapalenia ucha środkowego, zatok przynosowych, gardła i krtani u dzieci

Racjonalna farmakoterapia ostrego zapalenia ucha środkowego, zatok przynosowych, gardła i krtani u dzieci

Ostre choroby zapalne ucha środkowego, zatok przynosowych, gardła i krtani u dzieci stanowią duży odsetek wszystkich zakażeń pozaszpitalnych i są najczęstszą przyczyną gorączki, a także bólu u niemowląt i młodszych dzieci. Zakażenia górnych dróg oddechowych są jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się chorych dzieci do lekarza pediatry, internisty, rodzinnego i laryngologa dziecięcego...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1120 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?