Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zmiany czynnościowe w jaskrze, metody ich wczesnego wykrywania oraz monitorowania postępu, jako podstawa do wyboru i modyfikacji leczenia

Zmiany czynnościowe w jaskrze, metody ich wczesnego wykrywania oraz monitorowania postępu, jako podstawa do wyboru i modyfikacji leczenia

Istotą uszkodzenia w jaskrze są zmiany anatomopatologiczne polegające na postępującej atrofii komórek zwojowych i warstwy włókien nerwowych siatkówki. W wyniku tych zmian dochodzi do postępującego zaniku tarczy nerwu wzrokowego z charakterystycznym poszerzeniem wnęki naczyniowej, ubytkami pierścienia nerwowo-siatkówkowego oraz ubytkami warstwy włókien nerwowych siatkówki.

Krążeniowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej i efekty jatrogenne w dynamice tego procesu

Krążeniowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej i efekty jatrogenne w dynamice tego procesu

Rozpoznanie i leczenie jaskry do niedawna jeszcze opierało się tylko i wyłącznie na wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. To kryterium okazuje się jednak fałszywe zarówno w przypadkach jaskry z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (JNC), która stanowi wg różnych źródeł 24-39% jaskry pierwotnej otwartego kąta, jak i w nadciśnieniu ocznym.