Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Bólowe i bezbólowe objawy związane z zaburzeniem czynności układu ruchowego narządu żucia oraz zasady rozpoznawania i leczenia tych zaburzeń

Bólowe i bezbólowe objawy związane z zaburzeniem czynności układu ruchowego narządu żucia oraz zasady rozpoznawania i leczenia tych zaburzeń

Liczba chorych z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia, określana w skrócie jako dysfunkcja narządu żucia lub żuchwy (mandibular dysfunction), w ostatnich kilkudziesięciu latach wciąż wzrasta. Wzrost ten dotyczy zwłaszcza krajów wysoko rozwiniętych, co tłumaczy się przede wszystkim wpływem stresu cywilizacyjnego.

Dokumentacja badania klinicznego

Dokumentacja badania klinicznego

Podstawową dokumentację stanowią dokumenty, które pozwalają na ocenę prowadzenia badania klinicznego i jakości otrzymywanych danych. Dokumenty te maja służyć potwierdzeniu zgodności działania badacza i sponsora z zasadami GCP i obowiązującym prawem. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji ułatwia też prowadzenie badania przez sponsora i badacza.

Role i obowiązki w badaniu klinicznym (4) - rola i obowiązki Monitora Badań Klinicznych

Role i obowiązki w badaniu klinicznym (4) - rola i obowiązki Monitora Badań Klinicznych

Monitor Badań Klinicznych (Clinical Research Associate, CRA) to osoba, która jest odpowiedzialna za organizację i nadzór nad badaniami klinicznymi w przydzielonych ośrodkach badawczych. Podstawowym obowiązkiem CRA jest sprawdzanie, czy badanie kliniczne w danym ośrodku prowadzone jest w zgodzie z GCP, przepisami i oczywiście protokołem badania.

Rewolucja w badaniach klinicznych

Rewolucja w badaniach klinicznych

Od 20 kwietnia 2004 roku obowiązuje w Polsce unijna Dyrektywa UE 2001/20/WE (European Parliament and Council Directive on Clinical Trials). Dyrektywa dotyczy procedur rejestrowania badań klinicznych oraz zasad, według których takie badania się odbywają. Wprowadzone modyfikacje znacznie różnią się od dotychczasowych przepisów.

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Probiotyki i prebiotyki w zapobieganiu i leczeniu chorób u dzieci

Składniki żywności o potencjalnym korzystnym wpływie na funkcje organizmu są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania naukowców w wielu ośrodkach na świecie, a dotychczasowe klinicznie potwierdzone obserwacje wydają się sugerować nowe możliwości zapobiegania i leczenia wielu chorób dietą. Wśród składników o szczególnych możliwościach modulowania różnych funkcji organizmu znajdują się m. in. prebiotyki, probiotyki i synbiotyki, antyoksydanty, fitoestrogeny, flawonoidy.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 730 comment 20

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?