Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Rola polifosforanów w procesie krzepnięcia krwi i w rozwoju stanu zapalnego

Rola polifosforanów w procesie krzepnięcia krwi i w rozwoju stanu zapalnego

Ostatnie badania wskazują, że polyP są czynnikiem prokoagulacyjnym przyspieszającym krzepnięcie krwi, poprzez inicjowanie aktywacji szlaku wewnątrzpochodnego oraz promowanie aktywacji czynnika V i XI przez trombinę.

Skręt sieci większej jako przyczyna dolegliwości bólowych miednicy mniejszej u pacjentki po cięciu cesarskim – trudności diagnostyczne

Skręt sieci większej jako przyczyna dolegliwości bólowych miednicy mniejszej u pacjentki po cięciu cesarskim – trudności diagnostyczne

Mechanizm skrętu sieci jest do chwili obecnej niepoznany, jednakże schorzenie sprawiają w dalszym ciągu poważne trudności diagnostyczne

Problemy w terapii zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na antybiotyki

Problemy w terapii zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na antybiotyki

Szybki wzrost oporności bakterii na antybiotyki stosowane w lecznictwie stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Oporność bakterii może być naturalna (charakterystyczna dla danego gatunku) lub nabyta (charakterystyczna dla danego szczepu drobnoustroju) i jest warunkowana różnorodnymi mechanizmami.

Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego

Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego

Pęcherzyk żółciowy i zwieracz Oddiego tworzą układ, którego prawidłowe funkcjonowanie zapewnia wydzielanie żółci do jelita cienkiego. Kiedy zaburzona jest synchronizacja i skurcz pęcherzyka żółciowego nie koreluje z rozkurczem zwieracza Oddiego, pojawiają się typowe objawy, określone jako bóle związane z układem żółciowym. Bóle te mogą towarzyszyć chorobom organicznym lub czynnościowym.

Zaburzenia bólowe przewodu pokarmowego ośrodkowo-zależne

Zaburzenia bólowe przewodu pokarmowego ośrodkowo-zależne

Do zaburzeń bólowych przewodu pokarmowego ośrodkowo-zależnych (kategoria D) należy zespół bólu brzucha ośrodkowo-zależny (centrally mediated abdominal pain syndrome, CAPS) – wcześniej określany jako zespół czynnościowego bólu brzucha (functional abdominal pain syndrome, FAPS), oraz nie ujęty w poprzednich kryteriach zespół jelita narkotycznego (narcotic bowel syndrome, NBS).

Interakcje jelitowo-mózgowe – nowe aspekty patogenetyczne

Interakcje jelitowo-mózgowe – nowe aspekty patogenetyczne

Ostatnia dekada, od ogłoszenia Kryteriów Rzymskich III w 2006 r. do przedstawienia uaktualnionych Kryteriów Rzymskich IV w roku 2016, była okresem intensywnych badań w zakresie neurogastroenterologii i przełomowego postępu w tej dziedzinie. Istotne znaczenie miało zintegrowanie wysiłków badaczy prowadzących badania podstawowe i klinicystów, co wiązało się z dynamicznym rozwojem medycyny translacyjnej.

Częstość występowania niedokrwistości u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia nieswoistych chorób zapalnych jelit

Częstość występowania niedokrwistości u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia nieswoistych chorób zapalnych jelit

Niedokrwistość jest najczęstszą pozajelitową manifestacją nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ), wiążącą się z istotnym pogorszeniem jakości życia oraz wzrostem wskaźnika hospitalizacji. Etiopatogeneza niedokrwistości w przebiegu NChZJ jest wieloczynnikowa.

Incydentaloma w trzustce – zasady postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych

Incydentaloma w trzustce – zasady postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych

Postęp w technikach obrazowania pozwala na uwidocznienie małych zmian u pacjentów, którzy wykonują badanie USG z wielu różnych przyczyn, także jako badanie przesiewowe z powodu niespecyficznych objawów brzusznych. W przypadku lokalizacji takiej zmiany w obrębie trzustki, zaplanowanie i realizacja właściwej diagnostyki ma szczególne znaczenie, gdyż każda zmiana ogniskowa w trzustce budzi duży niepokój tak pacjentów, jak i lekarzy, a diagnostyka różnicowa wykluczająca zmiany złośliwe jest w tym przypadku trudna.

Rola stresu oksydacyjnego w uszkodzeniu wątroby – czy istnieją skuteczne sposoby leczenia?

Rola stresu oksydacyjnego w uszkodzeniu wątroby – czy istnieją skuteczne sposoby leczenia?

Reaktywne formy tlenu stanowią grupę wysoce niestabilnych i łatwo wchodzących w reakcje chemiczne atomów lub cząsteczek, które posiadają niesparowane elektrony. Ze względu na wysoką reaktywność, mogą one prowadzić do uszkodzenia błon komórkowych i DNA, co skutkuje utratą funkcjonalności i niszczeniem komórek oraz narządów.

Zespół jelita nadwrażliwego – aktualne spojrzenie

Zespół jelita nadwrażliwego – aktualne spojrzenie

Informacje o epidemiologii wszystkich zaburzeń czynnościowych jelit, a zwłaszcza ZJN są niedoskonałe i zmienne w zależności od badanych populacji i stosowanych definicji choroby. Schorzenie to występuje we wszystkich szerokościach geograficznych, choć częściej spotykane jest w krajach o wysokim statusie ekonomicznym, z liczbową przewagą kobiet nad mężczyznami.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 693 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?