Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Przeszczepianie wątroby w Polsce

Przeszczepianie wątroby w Polsce

W Polsce każdego roku wykonuje się ponad 300 przeszczepień wątroby od zmarłych dawców i ok. 20 przeszczepień fragmentów wątroby pobranych od dawców żywych, co daje 9 przeszczepień na 1 mln mieszkańców. Leczenie przeszczepianiem wątroby jest obecnie jednym z najlepiej rozwijających się programów transplantacji narządów w Polsce; liczba wykonywanych rocznie przeszczepień wzrosła 2-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat...

Rola ultrasonografii we współczesnej laryngologii

Rola ultrasonografii we współczesnej laryngologii

Ultrasonografia jest obecnie powszechną metodą badania w diagnostyce obrazowej z uwagi na bezinwazyjność i bezpieczeństwo stosowania oraz wzrastającą jakość uzyskiwanych obrazów związaną z postępem technologicznym. Coraz więcej producentów oferuje aparaty USG stosunkowo niewielkich rozmiarów, mobilne, w dość przystępnej cenie, mogące znaleźć zastosowanie w poszerzeniu diagnostyki laryngologicznej...

Zastosowanie lasera w otolaryngologii

Zastosowanie lasera w otolaryngologii

Termin laser jest akronimem słów: light amplification by stimulated emission of radiation, które definiują to urządzenie jako służące do wzmacniania światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Ta wymuszona emisja jest procesem, w którym światło może być generowane w pewnych materiałach, takich jak: kryształy, ciecze, gazy i półprzewodniki...

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

W 2007 r. opracowano, a w 2012 uzupełniono dokument European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2007, EPOS 2012) dotyczący rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok przynosowych. Zgodnie z wytycznymi EPOS, zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym obejmującym błonę śluzową nosa i przynajmniej jednej zatoki przynosowej...

Olbrzymi guz stromalny wywodzący się z sieci większej: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Olbrzymi guz stromalny wywodzący się z sieci większej: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GISTs) są to nowotwory wywodzące się z tkanki mezenchymalnej przewodu pokarmowego. Od 1998 r. panuje przekonanie, że nowotwory te wywodzą się od komórek interstycjalnych Cajala (ICCs) lub ich prekursorów, określanych komórkami „rozrusznikowymi” przewodu pokarmowego, które odpowiadają za ruch perystaltyczny jelit...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 693 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?