Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…

Opiniowanie w sprawach z podejrzenia błędu medycznego. Cz. 2. Dowód z opinii biegłego w sprawach z podejrzenia błędu medycznego – oczekiwania, możliwości, zagrożenia…

Organy procesowe mają coraz większą trudność z pozyskaniem chętnych do opiniowania biegłych, wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą kliniczną i pożądanym wysokim doświadczeniem, ale także choćby podstawami znajomości zagadnień prawa procesowego i zasad opiniowania sądowo-lekarskiego.

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Wtórna nadczynność przytarczyc stanowi częste zaburzenie związane z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Wzrost syntezy i sekrecji parathormonu (PTH) jest wtórny do retencji fosforanów, zmniejszenia stężenia kalcytriolu (1,25(OH)2D), wzrostu stężenia FGF-23, a w późniejszym okresie – obniżenia stężenia wapnia zjonizowanego w surowicy.

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Suplementy diety to kategoria żywności, mimo że swoją formą (tabletka, kapsułka) i sposobem użycia bardziej przypominają leki. Z formalnego punktu widzenia odbiorcami suplementów diety są więc nie pacjenci, a konsumenci.

Choroby nerek w kardiologii

Choroby nerek w kardiologii

W stanie fizjologii ścisła interakcja pomiędzy sercem i nerką ma kluczowe znaczenie we wzajemnej regulacji czynności obu tych narządów. Dysfunkcja jednego z nich wywołuje kaskadę zdarzeń patofizjologicznych prowadzących do pogorszenia czynności drugiego, zmienia przebieg kliniczny i stanowi szczególne wyzwanie terapeutyczne dla klinicystów: kardiologów i nefrologów.

Hipochondria wczoraj i dziś

Hipochondria wczoraj i dziś

Słowo “hipochondria” należy do najstarszych medycznych pojęć. Starożytni Grecy używali terminu hypokhondrias (pod żebrami) dla oznaczenia nieokreślonej wewnętrznej dolegliwości, wywołującej lęk i cierpienie.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 709 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?