Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych

Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych

Diagnostyka ultrasonograficzna jest niezwykle użyteczną i powszechnie wykorzystywaną w praktyce klinicznej metodą obrazowania węzłów chłonnych. Ultrasonografia jest również bezpieczną, łatwo dostępną i przyjazną dla pacjenta techniką obrazową.

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Ultrasonografia w diagnostyce przyczyn nietrzymania moczu u kobiet po menopauzie. Część I – ultrasonografia dwuwymiarowa

Ultrasonografia w diagnostyce przyczyn nietrzymania moczu u kobiet po menopauzie. Część I – ultrasonografia dwuwymiarowa

W pracy przedstawiono możliwości diagnostyki dolnego odcinka układu moczowego w dwuwymiarowej ultrasonografii. Opisano elementy składowe badania pozwalające szczegółowo oceniać zmiany anatomiczne zachodzące u pacjentek z objawami nietrzymania moczu.

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Wybrane aspekty diagnostyki lędźwiowo-krzyżowych zespołów korzeniowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa

Wybrane aspekty diagnostyki lędźwiowo-krzyżowych zespołów korzeniowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest poważnym problemem klinicznym i społecznym. Przewlekłe przeciążanie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i narażenie go na liczne mikrourazy w połączeniu z niedostateczną dbałością o wzmacnianie gorsetu mięśniowego doprowadza u znacznej liczby osób do przyspieszenia procesów zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego, stawów międzykręgowych, trzonów kręgowych oraz więzadeł wewnątrzkanałowych.

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Stan obecny i perspektywy diagnostyki obrazowej w osteoporozie

Stan obecny i perspektywy diagnostyki obrazowej w osteoporozie

Współczesny standard diagnostyki osteoporozy jest oparty na densytometrii metodą DXA w lokalizacjach centralnych. Rośnie jednak liczba doniesień wskazujących, że nie jest on wystarczający w ocenie ryzyka złamań, nawet po uwzględnieniu innych danych klinicznych, takich jak wiek, przebyte złamania oraz inne czynniki ryzyka. Istnieje zatem potrzeba doskonalenia nieinwazyjnych technik obrazowych umożliwiających ocenę struktury kostnej i wczesne rozpoznawanie złamań, zwłaszcza trzonów kręgowych

Standardy jakościowe w pracowni densytometrycznej

Standardy jakościowe w pracowni densytometrycznej

Metoda absorbcjometrii promieniowania rentgenowskiego o dwóch energiach (DXA) jest metodą szeroko stosowaną w diagnostyce osteoporozy i monitorowaniu zmian gęstości kości. Jednak stopień jej przydatności klinicznej jest limitowany jakością prowadzonych oznaczeń. Tylko wysokiej jakości oznaczenia umożliwiają uzyskanie wiarogodnych wyników odzwierciedlających rzeczywisty stan pacjenta, co stanowi podstawę właściwej diagnostyki i determinuje podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2064 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?