Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Przeszczepienie nerki u chorych  z patologią dolnego odcinka dróg moczowych

Przeszczepienie nerki u chorych z patologią dolnego odcinka dróg moczowych

Przeszczepienie nerki jest uznaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Procedura ta jest wykonywana u pacjentów od 12. miesiąca życia do powyżej 75. roku życia. Najczęstszymi przyczynami schyłkowej niewydolności nerek w Polsce są: nefropatia cukrzycowa, kłębuszkowe zapalenie nerek i nefropatia nadciśnieniowa.

Program przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego – możliwości rozwoju i ograniczenia

Program przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego – możliwości rozwoju i ograniczenia

Właśnie mija 50 lat od pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok. 26 stycznia 1966 r. zespół I Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Warszawie kierowany przez prof. Nielubowicza ze wsparciem zespołu prof. Orłowskiego przeszczepił nerkę 18-letniej uczennicy szkoły pielęgniarskiej, Danucie Milewskiej.

Przeszczepienia symultaniczne – nerki i trzustki oraz nerki i wysp trzustkowych

Przeszczepienia symultaniczne – nerki i trzustki oraz nerki i wysp trzustkowych

Udowodnienie, że objawy cukrzycy spowodowane są deficytem insuliny oraz wprowadzenie jej do użytku klinicznego w latach 20. XX wieku pociągnęło za sobą poważne następstwa. Z jednej strony pojawiła się nowa grupa pacjentów ze specyficznymi problemami, które można określić jako odległe powikłania cukrzycy, z drugiej rozpoczęto intensywne prace nad opracowaniem metody leczenia cukrzycy za pomocą przeszczepienia allogenicznego trzustki. Przełomowe odkrycia z zakresu immunologii i farmakologicznej immunosupresji dokonane w drugiej połowie XX wieku, które dały podwaliny pod całą transplantologię, umożliwiły również pierwsze przeszczepienie trzustki.

Perspektywy rozwoju programu transplantacji nerki od żywego dawcy w Polsce

Perspektywy rozwoju programu transplantacji nerki od żywego dawcy w Polsce

W styczniu 2016 r. mija 50 lat od pierwszego w Polsce przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego (26 stycznia 1966, Warszawa) oraz od dawcy żywego (31 marca 1966, Wrocław). Stały rozwój w zakresie diagnostyki chorób nerek, jak i starzenie się społeczeństwa powodują, że chorych z przewlekłą chorobą nerek w ostatnim jej stadium zaawansowania stale przybywa.

Terapia uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych nerki. Leczenie izolowanego narządu

Terapia uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych nerki. Leczenie izolowanego narządu

Jednym z podstawowych problemów obecnej medycyny transplantacyjnej jest uszkodzenie narządów związane ze zmianami zachodzącymi podczas ich niedokrwienia oraz w trakcie i po reperfuzji. Wiadomo, że uszkodzenie to jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na wczesne i odległe wyniki przeszczepiania narządów. Niektórzy autorzy sugerują nawet, że może mieć ono większe znaczenie dla przeżywalności przeszczepu niż odpowiedź immunologiczna.

Terapia nerkozastępcza u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek

Terapia nerkozastępcza u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest to powolne, postępujące i najczęściej nieodwracalne pogorszenie funkcji wydalniczej, wydzielniczej i metabolicznej nerek na skutek różnych zmian chorobowych zachodzących w ich miąższu. Szacunkowa liczba osób z uszkodzeniem nerek w różnych stadiach PChN wynosi w Polsce 4 mln...

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Przeszczepianie wątroby w Polsce

Przeszczepianie wątroby w Polsce

W Polsce każdego roku wykonuje się ponad 300 przeszczepień wątroby od zmarłych dawców i ok. 20 przeszczepień fragmentów wątroby pobranych od dawców żywych, co daje 9 przeszczepień na 1 mln mieszkańców. Leczenie przeszczepianiem wątroby jest obecnie jednym z najlepiej rozwijających się programów transplantacji narządów w Polsce; liczba wykonywanych rocznie przeszczepień wzrosła 2-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat...

Olbrzymi guz stromalny wywodzący się z sieci większej: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Olbrzymi guz stromalny wywodzący się z sieci większej: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GISTs) są to nowotwory wywodzące się z tkanki mezenchymalnej przewodu pokarmowego. Od 1998 r. panuje przekonanie, że nowotwory te wywodzą się od komórek interstycjalnych Cajala (ICCs) lub ich prekursorów, określanych komórkami „rozrusznikowymi” przewodu pokarmowego, które odpowiadają za ruch perystaltyczny jelit...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?