Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

W 2007 r. opracowano, a w 2012 uzupełniono dokument European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2007, EPOS 2012) dotyczący rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok przynosowych. Zgodnie z wytycznymi EPOS, zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym obejmującym błonę śluzową nosa i przynajmniej jednej zatoki przynosowej...

Skuteczność i bezpieczeństwo pioglitazonu w terapii cukrzycy typu 2

Skuteczność i bezpieczeństwo pioglitazonu w terapii cukrzycy typu 2

Insulinooporność jest jednym, obok dysfunkcji i postępującej utraty masy komórek b trzustki, z kluczowych elementów patogenetycznych cukrzycy typu 2 (T2DM). Arsenał leków nakierowanych na poprawę wrażliwości tkanek i narządów docelowych na działanie insuliny był jednak wybitnie skromny i ograniczał się przez kilkadziesiąt lat do metforminy...

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej

Wraz ze wzrostem dostępności inwazyjnych metod leczenia zaburzeń rytmu serca z roku na rok mamy styczność z coraz większą liczbą pacjentów po zabiegach ablacji. Mimo to ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca wciąż jest klasyfikowana jako świadczenie wysokospecjalistyczne, co może stanowić barierę podczas kontynuacji leczenia u lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Niezbędne fosfolipidy

Niezbędne fosfolipidy

Rozwój cywilizacyjny zapoczątkowany w ubiegłym stuleciu oraz ogromny postęp techniczny i technologiczny przyczyniły się do dynamicznych i niespotykanych dotychczas w historii naturalnej zmian w środowisku biologicznym człowieka. Ponadto szybka i nieustająca migracja ludzi, a wraz z nią migracja wirusów, bakterii i pasożytów, uprzemysłowienie, przemiany kulturowe i obyczajowe niosą ze sobą wiele niebezpieczeństw, na które narażony jest współczesny człowiek...

Tapentadol – stan wiedzy na rok 2014

Tapentadol – stan wiedzy na rok 2014

Tapentadol jest pierwszym przedstawicielem nowej klasy działających ośrodkowo leków przeciwbólowych określanej jako MOR-NRI. Jest on agonistą receptora opioidowego µ o powinowactwie 50 razy mniejszym od morfiny oraz inhibitorem zwrotnego wychwytu noradrenaliny. Nie wywiera natomiast, w przeciwieństwie do tramadolu, znaczącego wpływu na wychwyt zwrotny serotoniny...

Kojarzenie leków w farmakoterapii bólu - stan wiedzy na rok 2014

Kojarzenie leków w farmakoterapii bólu - stan wiedzy na rok 2014

Skojarzone podawanie dwóch lub więcej analgetyków o różnych mechanizmach działania oraz leków adiuwantowych (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwdrgawkowe, steroidy, spazmolityki, antagoniści receptora NMDA) jest powszechnie stosowane zarówno w uśmierzaniu bólu ostrego (szczególnie pooperacyjnego), jak i w leczeniu bólu przewlekłego...

Immunoterapia alergenowa

Immunoterapia alergenowa

Swoista immunoterapia alergenowa (specific immunotherapy, SIT) znajduje swoje miejsce pośród możliwości terapeutycznych w leczeniu alergii. Przez wiele lat jej stosowanie miało znamiona bardziej eksperymentu medycznego, niż terapii opartej na dowodach naukowych, ze względu na mało poznane i skomplikowane mechanizmy jej działania oraz niewiele badań naukowych prowadzonych w tym kierunku...

Perindopril – różne rozwiązania technologii chemicznej proleku – jeden cel: maksymalizacja stężenia perindoprilatu

Perindopril – różne rozwiązania technologii chemicznej proleku – jeden cel: maksymalizacja stężenia perindoprilatu

Przed współczesną farmacją stoją zadania związane z optymalizacją i poprawą skuteczności terapeutycznej stosowanych środków farmakologicznych. Walka o jak najlepsze wyniki w skuteczności odbywa się na wielu polach. Jedną z dróg obranych przez nauki farmaceutyczne jest poszukiwanie nowych struktur związków wykazujących działanie farmakologiczne: czy to na zasadzie analizowania materiału roślinnego, czy na zasadzie szeroko zakrojonej syntezy organicznej i żmudnego badania nowo otrzymanych struktur chemicznych pod kątem ich potencjalnego działania leczniczego...

Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków dla niemowląt i dzieci

Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków dla niemowląt i dzieci

Skóra dzieci najmłodszych, zwłaszcza noworodka i niemowlęcia, wykazuje odmienną reaktywność na czynniki zewnętrzne w porównaniu ze skórą dzieci starszych i osób dorosłych. W artykule omówiono odrębności anatomiczne i czynnościowe skóry niemowląt, ryzyko związane ze stosowaniem nieodpowiednich składników kosmetyków i innych ksenobiotyków oraz najczęściej występujące działania niepożądane wywołane przez kosmetyki u dzieci...

Achalazja

Achalazja

Od czasu pierwszego opisu w roku 1674, etiologia achalazji w dalszym ciągu pozostaje słabo poznana. Postuluje się, że jej przyczyną są zaburzenia relaksacji przełyku i jego dolnego zwieracza (lower esophageal sphincter, LES) wskutek utraty neuronów inhibicyjnych zlokalizowanych w splocie warstwy mięśniowej (Auerbacha)...

Metody i standardy podawania insuliny

Metody i standardy podawania insuliny

Opanowanie umiejętności wstrzykiwania insuliny nie powinno stanowić dla osób z cukrzycą wymagających leczenia tym hormonem żadnego problemu. Wydaje się, że przeprowadzenie stosunkowo krótkiej edukacji popartej przekazaniem instrukcji obsługi wstrzykiwacza w zupełności wystarcza do zapoznania się z prawidłową techniką wykonywania zastrzyków insuliny...

Leczenie hiperlipidemii u chorych na cukrzycę

Leczenie hiperlipidemii u chorych na cukrzycę

Zaburzenia lipidowe, szczególnie u chorych na cukrzycę typu 2, obecne są wcześniej niż jawna cukrzyca, a ich rozwój zwiększa ryzyko miażdżycy już w stanie przedcukrzycowym. Dyslipidemia w cukrzycy często współistnieje z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy wchodzącymi w skład zespołu metabolicznego takimi jak otyłość, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia krzepnięcia...

Komentarz do publikacji: „Czy inhalacyjne leki odtwórcze rzeczywiście są zamienne?” (Terapia 2013, 6 z.2, 10–16)

Komentarz do publikacji: „Czy inhalacyjne leki odtwórcze rzeczywiście są zamienne?” (Terapia 2013, 6 z.2, 10–16)

W czerwcowym numerze magazynu TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego (6,2/2013) został opublikowany artykuł autorstwa prof. dr. hab. n. med. Michała Pirożyńskiego, prof. nadzw. dr. hab. inż. Tomasza R. Sosnowskiego oraz mgr inż. Katarzyny Jabłczyńskiej „Czy inhalacyjne leki odtwórcze rzeczywiście są zamienne?” (1) poruszający temat inhalacyjnych leków oryginalnych i odtwórczych w aspekcie ich zamiennego stosowania. Równoważność terapeutyczna leków inhalacyjnych jest złożonym problemem regulacyjnym i klinicznym...

Praktyczne możliwości stosowania sartanów w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC z 2013 r. – przypadki kliniczne

Praktyczne możliwości stosowania sartanów w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC z 2013 r. – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość zastosowania antagonistów receptora angiotensyny II w codziennej terapii nadciśnienia tętniczego. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (ESH/ESC) z 2013 r. ...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 709 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?