Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Metody i standardy podawania insuliny

Metody i standardy podawania insuliny

Opanowanie umiejętności wstrzykiwania insuliny nie powinno stanowić dla osób z cukrzycą wymagających leczenia tym hormonem żadnego problemu. Wydaje się, że przeprowadzenie stosunkowo krótkiej edukacji popartej przekazaniem instrukcji obsługi wstrzykiwacza w zupełności wystarcza do zapoznania się z prawidłową techniką wykonywania zastrzyków insuliny...

Jak leczyć cukrzycę, by uniknąć hipoglikemii?

Jak leczyć cukrzycę, by uniknąć hipoglikemii?

Dążenie do optymalizacji terapii cukrzycy prowadzące do uzyskiwania wartości glikemii zbliżonych jak najbardziej do normoglikemii niewątpliwe zmniejsza ryzyko występowania powikłań cukrzycy o charakterze mikroangiopatii (retinopatii, nefropatii), neuropatii, w mniejszym stopniu makroangiopatii, ale niestety wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania hipoglikemii.

Odpowiedź na „Komentarz do publikacji: Czy inhalacyjne leki odtwórcze rzeczywiście są zamienne?”

Odpowiedź na „Komentarz do publikacji: Czy inhalacyjne leki odtwórcze rzeczywiście są zamienne?”

W odpowiedzi na komentarz autorstwa mgr. farm. Elżbiety Pączkowskiej i dr. n. med. Macieja Wieczorka zamieszczonego w tym numerze TERAPII W gabinecie lekarza rodzinnego (1), pragniemy ustosunkować się do zarzutów postawionych w odniesieniu do metodyki badawczej zaprezentowanej w naszej pracy (2). Na wstępie chcielibyśmy jednak ponownie podkreślić, że celem omawianej pracy nie było wykazywanie, który lek jest lepszy (referent czy generyk), lecz zwrócenie uwagi na możliwe źródła ograniczeń w uzyskaniu perfekcyjnego zamiennika leku w przypadku tak złożonego układu terapeutycznego, jakim jest wielodawkowy inhalator proszkowy...

Komentarz do publikacji: „Czy inhalacyjne leki odtwórcze rzeczywiście są zamienne?” (Terapia 2013, 6 z.2, 10–16)

Komentarz do publikacji: „Czy inhalacyjne leki odtwórcze rzeczywiście są zamienne?” (Terapia 2013, 6 z.2, 10–16)

W czerwcowym numerze magazynu TERAPIA W gabinecie lekarza rodzinnego (6,2/2013) został opublikowany artykuł autorstwa prof. dr. hab. n. med. Michała Pirożyńskiego, prof. nadzw. dr. hab. inż. Tomasza R. Sosnowskiego oraz mgr inż. Katarzyny Jabłczyńskiej „Czy inhalacyjne leki odtwórcze rzeczywiście są zamienne?” (1) poruszający temat inhalacyjnych leków oryginalnych i odtwórczych w aspekcie ich zamiennego stosowania. Równoważność terapeutyczna leków inhalacyjnych jest złożonym problemem regulacyjnym i klinicznym...

Wybrane właściwości doodbytniczych produktów leczniczych z diklofenakiem sodowym

Wybrane właściwości doodbytniczych produktów leczniczych z diklofenakiem sodowym

Doodbytnicza droga podania leku pozostaje w cieniu innych dróg podania z powodu nieco wstydliwej i mało komfortowej aplikacji. Jednakże z biofarmaceutycznego punktu widzenia droga ta jest niejednokrotnie lepsza dla uzyskania optymalnego efektu leczniczego. Resorpcja substancji leczniczej podanej doodbytniczo jest szybka dzięki układowi naczyń krwionośnych i limfatycznych wokół odbytnicy. Ten fakt wykorzystuje się w praktyce klinicznej, szczególnie wtedy, gdy istnieje potrzeba uzyskania szybkiego i skutecznego efektu leczniczego.

Przezskórne lub powierzchniowe podawanie leków w terapii bólu

Przezskórne lub powierzchniowe podawanie leków w terapii bólu

Nowoczesne leczenie przewlekłego bólu jest postępowaniem wielokierunkowym, w którym podstawową rolę odgrywa farmakoterapia. Odpowiednio dobrane leki przeciwbólowe i koanalgetyki, zastosowane we właściwej dawce, zapewniają dobrą kontrolę bólu u ponad 85% chorych. Warunkiem uzyskania skutecznego efektu przeciwbólowego jest jednak właściwy wybór leku w zależności od rodzaju bólu i jego natężenia...

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Analiza technologiczna produktów leczniczych – tabletek z aksetylem cefuroksymu w aspekcie potencjalizacji odczucia goryczy podczas terapii doustnej

Analiza technologiczna produktów leczniczych – tabletek z aksetylem cefuroksymu w aspekcie potencjalizacji odczucia goryczy podczas terapii doustnej

Aksetyl cefuroksymu to prolek cefuroksymu – półsyntetycznej cefalosporyny II generacji o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Jest zestryfikowaną, bardziej lipofilną jego formą i jest przeznaczony do podawania p.o. Aksetyl cefuroksymu bardzo dobrze nadaje się do terapii sekwencyjnej, ponieważ dostępna jest jego forma do stosowania pozajelitowego...

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Nowe leki przeciwhistaminowe – miejsce w terapii chorób alergicznych

Nowe leki przeciwhistaminowe – miejsce w terapii chorób alergicznych

Leki przeciwhistaminowe są od dawna stosowane w leczeniu chorób alergicznych. Pierwsza generacja tych leków obejmuje takie substancje jak hydroksyzyna, klemastyna, prometazyna czy dimetinden. Poza receptorami H1, leki te wchodzą w interakcję z receptorami cholinergicznymi, serotoninergicznymi, adrenergicznymi i dopaminergicznymi, co jest związane z występowaniem szeregu zdarzeń niepożądanych...

Zużycie pasków do glukometrów w 2011 r. w Polsce z uwzględnieniem zastosowanych terapii na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Zużycie pasków do glukometrów w 2011 r. w Polsce z uwzględnieniem zastosowanych terapii na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Automatyzacja kontroli stężenia glukozy we krwi przez chorych na cukrzycę pozwala na wykonywanie badań samodzielnie przez pacjentów w domu. Rozwój rynku leków stosowanych w cukrzycy doprowadził do sytuacji, w której praktycznie każdy z producentów pasków oferuje aparat do automatycznej analizy stężenia glukozy...

Ko-analgetyki w leczeniu bólu przewlekłego – stan wiedzy na rok 2012

Ko-analgetyki w leczeniu bólu przewlekłego – stan wiedzy na rok 2012

Droga do optymalizacji leczenia farmakologicznego chorych z przewlekłym bólem polega m.in. na wyznaczeniu skutecznej kombinacji dostępnych leków w oparciu o poznane mechanizmy działania oraz na rozpoznawaniu mechanizmów generowania bólu na podstawie analizy skuteczności działania stosowanych leków (EBM)...

Leki przeciwbólowe – nowe spojrzenie na interakcje lekowe

Leki przeciwbólowe – nowe spojrzenie na interakcje lekowe

Interakcje lekowe budzą zainteresowanie od wielu lat. Dzieje się tak głównie w związku z coraz powszechniejszą politerapią. Mimo licznych badań podejmowanych w ostatnich latach, znane są tylko fragmentarycznie. Budowanie systemu „ostrzeżeń” o ryzyku niekorzystnych interakcji między lekami w oparciu o dostępne nieliczne badania...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?