Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Skala DCFC w ocenie skuteczności leczenia uzdrowiskowego pacjentów z dolegliwościami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości w obrębie narządu ruchu u ludzi w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Szacuje się, że aż 80% społeczeństwa, przynajmniej raz w życiu, uskarża się na dolegliwości bólowe tej okolicy.

Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Przyspieszona utrata mineralnej masy kostnej (BMD – bone mineral density) powodująca zwiększanie się wrażliwości na złamania patologiczne jest ważnym problemem zdrowotnym wśród kobiet po menopauzie. Opierając się na badaniach epidemiologicznych, szacuje się, że w Polsce 4 mln osób choruje na osteoporozę, w tym co trzecia kobieta po menopauzie jest zagrożona tą chorobą.

Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (gonartroza) upośledza czynność tego stawu u około 10% osób po 55. roku życia, spośród których u jednej czwartej powoduje trwałe kalectwo.

Hipochondria wczoraj i dziś

Hipochondria wczoraj i dziś

Słowo “hipochondria” należy do najstarszych medycznych pojęć. Starożytni Grecy używali terminu hypokhondrias (pod żebrami) dla oznaczenia nieokreślonej wewnętrznej dolegliwości, wywołującej lęk i cierpienie.

Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania

Możliwości terapeutyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występuje objaw zamarzania

Zaburzenia w zakresie postawy, równowagi i chodu to grupa typowych dla choroby Parkinsona objawów, wynikająca z wielu mechanizmów (m.in. utraty odruchów posturalnych, sztywności i bradykinezji, ale także z zaburzeń rytmu chodu, czy towarzyszącej dystonii). Szczególną formą bradykinezji jest zamarzanie (ang. freezing) – nagła i przejściowa niezdolność do wykonywania ruchu.

Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii

Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii

Każdy lekarz balneolog, ale również innej specjalności pracujący w uzdrowisku lub w zakładzie fizjoterapii poza uzdrowiskiem stosujący zabiegi balneofizykalne powinien znać dokładnie anatomię i fizjologię skóry oraz rozumieć znaczenie jej fizjologicznych funkcji w uzyskiwaniu wyników leczniczych.

Obserwacje reakcji adaptacyjnych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi

Obserwacje reakcji adaptacyjnych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego u pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi

Leczenie uzdrowiskowe, to rodzaj terapii, której istotą jest stosowanie różnorodnych bodźców fizykalnych działających bodźcowo na organizm pacjenta, w celu osiągnięcia określonych korzystnych efektów terapeutycznych.

Zastosowanie wody mineralnej „Nałęczowianka” do okładów w ostrych zespołach rumieniowych skory (w wybranych zespołach chorobowych)

Zastosowanie wody mineralnej „Nałęczowianka” do okładów w ostrych zespołach rumieniowych skory (w wybranych zespołach chorobowych)

Balneologia jest najstarszą gałęzią fizjoterapii, która wykorzystuje specyficzne właściwości i oddziaływanie wody na ludzki organizm. Pierwsze zastosowania wody w celach terapeutycznej kuracji przypisywane są Egipcjanom, którzy wykorzystywali gorące kąpiele z dużą ilością pary wodnej dla przeciwdziałania nadwadze.

Wpływ treningu sensomotorycznego na jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Wpływ treningu sensomotorycznego na jakość życia pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Przewlekły ból w odcinku lędźwiowym, na którego skarży się średnio około 55% populacji prowadzi do ograniczenia wykonywania czynności dnia codziennego oraz obniżenia jakości życia pacjentów.

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

Osteoporoza to choroba polegająca na postępującym osłabieniu struktury kości. Stanowi główną przyczynę złamań, a poważne powikłania z nimi związane mogą prowadzić do znacznego stopnia niepełnosprawności, zależności od osób trzecich, a nawet zagrażać życiu osób starszych.

Wysiłek fizyczny pacjentów z niewydolnością serca – jak zalecać?

Wysiłek fizyczny pacjentów z niewydolnością serca – jak zalecać?

W ostatnich latach dużą wagę przykłada się również do jak najdłuższego utrzymania pacjentów z NS na rynku pracy w wyuczonym zawodzie lub – w razie potrzeby – po ich przezawodowieniu. Zadaniu temu służy m.in. kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna (KRK), która została włączona do wytycznych postępowania u pacjentów z niewydolnością serca.

Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych

Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych

Fizykalna terapia skojarzona polega na świadomym połączeniu dwóch odmiennych form energii fizycznej, które nie mogą wykazywać działania biologicznego o charakterze antagonistycznym.

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

W Polsce osteoporozę ma ok. 6,2 mln osób, a u ok. 2,2 mln została ona zdiagnozowana. Biorąc pod uwagę proces starzenia się społeczeństwa, osteoporoza stanowić będzie coraz poważniejszy problem zdrowotny i ekonomiczny.

Analiza wpływu kinezyterapii i terapii manualnej na kontrolę posturalną osób z zespołem bólowym kręgosłupa

Analiza wpływu kinezyterapii i terapii manualnej na kontrolę posturalną osób z zespołem bólowym kręgosłupa

Zespół bólowy segmentów lędźwiowego odcinka kręgosłupa (ang. LBP – Low Back Pain) definiowany jest jako ból zlokalizowany pomiędzy dwunastym żebrem a okolicą fałdów pośladkowych dolnych z możliwością peryferalizacji dolegliwości bólowych w rejonie kończyn dolnych.

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?