Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Zapalenie zatok przynosowych - postępowanie w ramach praktyki lekarza rodzinnego

Zapalenie zatok przynosowych - postępowanie w ramach praktyki lekarza rodzinnego

Zapalenie zatok przynosowych (ZZP) obejmuje zawsze jamy nosa i zatoki przynosowe - stąd klinicznie sinusitis jest tożsame z rhinosinusitis (1,2), które jest częstym rozpoznaniem w praktyce lekarza rodzinnego. Rocznie ostre ZZP dotyczy 10-15% populacji Europy i stanowi powikłanie 5-10% zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci.

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Najczęstsze postaci zapalenia gardła i migdałków podniebiennych u dzieci - diagnostyka i leczenie

Najczęstsze postaci zapalenia gardła i migdałków podniebiennych u dzieci - diagnostyka i leczenie

Gardło jest wspólnym elementem drogi oddechowej i pokarmowej. Procesy zapalne dotyczące gardła mogą rozwijać się zarówno w jego tkance nabłonkowej, jak i chłonnej, którą stanowi tzw. pierścień Waldeyera. W skład pierścienia Waldeyera wchodzą migdałki podniebienne, migdałek gardłowy, językowy, migdałki trąbkowe i grudki chłonne oraz pasma boczne tylnej ściany gardła. W codziennej praktyce rozróżnia się zapalenie gardła, czyli proces zapalny toczący się bez udziału struktur limfatycznych, i zapalenie migdałków ze zmianami zapalnymi w tkance chłonnej, czyli tzw. anginę.

Najczęstsze zapalenia krtani u dzieci przebiegające z dusznością

Najczęstsze zapalenia krtani u dzieci przebiegające z dusznością

Krtanie noworodków i niemowląt różnią się od krtani dzieci w wieku 12-16 lat i krtani osób dorosłych. Dotyczą one położenia krtani w stosunku do kręgosłupa i sąsiadujących narządów, rozmiarów poszczególnych części krtani i ich ustawienia względem siebie. Proporcje poszczególnych elementów anatomicznych krtani są u noworodka i niemowlęcia odmienne niż w późniejszym wieku...

Współczesne poglądy na wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Współczesne poglądy na wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Wiele czynników wpływa na powstanie i rozwój wysiękowego zapalenia ucha środkowego (wzuś) u dzieci. Najczęściej jednak jest ono związane z zakażeniem i (lub) nieprawidłową czynnością trąbki słuchowej (1). Jeden czynnik etiologiczny może zapoczątkować zmiany prowadzące do wysiękowego zapalenia ucha środkowego, inny może powodować przewlekłość procesu chorobowego, a jeszcze inny nasilać go.

Rekomendacje postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego

Rekomendacje postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (wzuś) jest przewlekłą chorobą zapalną wyściółki trąbki słuchowej, jamy bębenkowej i komórek powietrznych wyrostka sutkowatego. Istota choroby polega na gromadzeniu się płynu wysiękowego w przestrzeniach powietrznych, w tym w jamie bębenkowej ucha środkowego, przy zachowanej całej błonie bębenkowej.

Współwystępowanie alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej i alergicznego zapalenia spojówek u dzieci

Współwystępowanie alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej i alergicznego zapalenia spojówek u dzieci

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) to zespół objawów klinicznych wywołanych IgE-zależną reakcją zapalną błony śluzowej nosa występujący po kontakcie z alergenem. ANN należy do grupy przewlekłych chorób układu oddechowego i stanowi problem zdrowotny o zasięgu światowym w populacji dziecięcej, a dotyczy około 10-25% całej ludzkości.

Biofilm bakteryjny jako przyczyna niepowodzenia w leczeniu zapalenia górnych dróg oddechowych i uszu u dzieci

Biofilm bakteryjny jako przyczyna niepowodzenia w leczeniu zapalenia górnych dróg oddechowych i uszu u dzieci

Choroby przewlekłe górnych dróg oddechowych są powszechne zarówno u dzieci, jak i dorosłych i są najczęstszą przyczyną zgłaszania się po poradę do laryngologa. Leczenie tych schorzeń prowadzone ambulatoryjnie nastręcza niekiedy wiele trudności i niejednokrotnie jedynie na krótko eliminuje objawy, nie doprowadzając do wyleczenia.

Problemy w postępowaniu i leczeniu zapalenia skóry nosa i ucha zewnętrznego u dzieci

Problemy w postępowaniu i leczeniu zapalenia skóry nosa i ucha zewnętrznego u dzieci

Choroby infekcyjne skóry nosa i ucha zewnętrznego występują szczególnie często u pacjentów w wieku rozwojowym. Dużą grupę stanowią dzieci, u których zakażenia skóry nosa i ucha zewnętrznego wystąpiły w wyniku drobnych urazów przerywających ciągłość naskórka, tj. dłubania w uchu i nosie, ciała obcego w uchu i nosie, trądziku.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1120 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?