Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Choroba Schönleina-Henocha – najczęstsza naczyniowa skaza krwotoczna u dzieci

Choroba Schönleina-Henocha – najczęstsza naczyniowa skaza krwotoczna u dzieci

Pierwsze doniesienia o chorobie Schönleina-Henocha, zwanej też plamicą Schönleina-Henocha (HSP), pochodzą z 1801 r., kiedy to angielski lekarz Heberden opisał dwóch chłopców z objawami plamiczej wysypki, bólu stawów i jamy brzusznej. Swoją nazwę choroba zawdzięcza jednak niemieckiemu lekarzowi schönleinowi, który w 1837 r. powiązał nietrombocytopeniczną plamicę z bólami stawów...

Małopłytkowość – objaw czy choroba?

Małopłytkowość – objaw czy choroba?

Płytki krwi to najmniejsze spośród wszystkich elementów morfotycznych krwi. Powstają z wypustek megakariocytów w szpiku kostnym. Szacuje się, że z każdego megakariocytu może powstać 1000–1500 płytek, a ich dzienna produkcja to ok. 35–50 x 103 µl. Liczba ta może wzrosnąć nawet 8-krotnie w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie ustroju...

Diagnostyka pojedynczego guzka płuca – aktualne zalecenia

Diagnostyka pojedynczego guzka płuca – aktualne zalecenia

Pojedynczy guzek płuca (solitary pulmonary nodule, SPN) to zmiana okrągła lub owalna, odgraniczona od otaczającego miąższu płucnego, o średnicy nie przekraczającej 30 mm, stwierdzona w badaniu obrazowym, jeśli jednocześnie nie wykazuje to badanie innych istotnych nieprawidłowości takich jak niedodma, zmiany zapalne, powiększenie węzłów chłonnych czy obecność płynu w opłucnej...

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Czynniki ryzyka występowania choroby przeszczep przeciw gospodarzowi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych

Czynniki ryzyka występowania choroby przeszczep przeciw gospodarzowi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych

Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi jest najczęstszym i jednym z najcięższych powikłań allotransplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych. Celem pracy była ocena częstości występowania...

Chemioterapia u dzieci i młodzieży z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga

Chemioterapia u dzieci i młodzieży z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga

W przypadku wznowy mięsaka Ewinga rokowanie jest bardzo poważne. Na całym świecie poszukuje się metod terapeutycznych, które mogłyby poprawić przeżycie w tej grupie chorych. Obok zwiększania intensywności konwencjonalnej chemioterapii proponuje się zastosowanie nowych schematów leczenia, w tym temozolomidu z irynotekanem.

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2130 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?