Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Skręt sieci większej jako przyczyna dolegliwości bólowych miednicy mniejszej u pacjentki po cięciu cesarskim – trudności diagnostyczne

Skręt sieci większej jako przyczyna dolegliwości bólowych miednicy mniejszej u pacjentki po cięciu cesarskim – trudności diagnostyczne

Mechanizm skrętu sieci jest do chwili obecnej niepoznany, jednakże schorzenie sprawiają w dalszym ciągu poważne trudności diagnostyczne

Choroby autoimmunologiczne z obecnością przeciwciał anty-ku na podstawie analizy trzech przypadków klinicznych

Choroby autoimmunologiczne z obecnością przeciwciał anty-ku na podstawie analizy trzech przypadków klinicznych

Do najczęściej spotykanych objawów klinicznych związanych z obecnością przeciwciał anty-ku należą: zapalenie mięśni, zapalenie stawów, objaw Raynauda czy zmiany skórne pod postacią sklerodaktylii, znacznie rzadziej stwierdza się zajęcie płuc czy nerek

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc

Wtórna nadczynność przytarczyc stanowi częste zaburzenie związane z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Wzrost syntezy i sekrecji parathormonu (PTH) jest wtórny do retencji fosforanów, zmniejszenia stężenia kalcytriolu (1,25(OH)2D), wzrostu stężenia FGF-23, a w późniejszym okresie – obniżenia stężenia wapnia zjonizowanego w surowicy.

Gruźlica układu moczowego u kobiety z podejrzeniem gruźlicy płuc. Opis przypadku

Gruźlica układu moczowego u kobiety z podejrzeniem gruźlicy płuc. Opis przypadku

Mimo ciągłych postępów w diagnostyce mikrobiologicznej i wprowadzenia bardzo czułych metod genetycznych, w Polsce udaje się zidentyfikować prątki gruźlicy jedynie u 70% chorych na gruźlicę płuc, ale znacznie rzadziej przy pozapłucnej lokalizacji choroby.

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Bóle głowy w chorobach autoimmunologicznych

Zapalenia naczyń w chorobach autoimmunologicznych są ważnymi przyczynami wtórnych bólów głowy. W artykule omówiono częstość występowania bólów głowy w pierwotnych i wtórnych zapaleniach naczyń ośrodkowego układu nerwowego.

Choroby zapalne immunologicznie zależne (IMIDs − Immune-Mediated Inflammatory Diseases) i towarzysząca im współchorobowość

Choroby zapalne immunologicznie zależne (IMIDs − Immune-Mediated Inflammatory Diseases) i towarzysząca im współchorobowość

Choroby zapalne immunologicznie zależne (IMIDs – Immune-Mediated Inflammatory Diseases) są grupą wielu jednostek chorobowych o nieznanej etiologii, które łączą wspólne mechanizmy biorące udział w rozwoju przewlekłego procesu zapalnego zapoczątkowane przez rozregulowanie odpowiedzi immunologicznej.

Rak skóry nosa – metody i wyniki leczenia chirurgicznego

Rak skóry nosa – metody i wyniki leczenia chirurgicznego

Rak skóry jest najczęstszym nowotworem występującym u rasy kaukaskiej, stanowi on 30% wszystkich raków rozwijających się u człowieka, a tempo zachorowalności na powyższy nowotwór wzrasta o 10% co 10 lat.

Zaburzenia erekcji – postępowanie z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego

Zaburzenia erekcji – postępowanie z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego

W artykule omówiono zaburzenia erekcji (ED) ze szczególnym uwzględnieniem zarówno epidemiologii, jak i aktualnie dostępnych metod leczenia. Opisując metody leczenia, zwrócono szczególną uwagę na preparaty pochodzenia naturalnego, gdyż biorąc pod uwagę ich profil bezpieczeństwa wydają się być istotną alternatywą dla terapii z wykorzystaniem cząsteczek syntetycznych.

Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy

Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy

Okres okołomenopauzalny jest naturalnym, ale dla większości kobiet bardzo trudnym etapem w życiu. Funkcjonowanie kobiet w tym okresie jest utrudnione nie tylko ze względu na występujące objawy somatyczne, będące skutkiem zmian hormonalnych, w głównej mierze niedoboru estrogenów, lecz także z powodu wpływu czynników psychospołecznych.

Zasady leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc zgodnie z aktualnymi wytycznymi

Zasady leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc zgodnie z aktualnymi wytycznymi

Infekcje dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc, należą do najczęstszych przyczyn poszukiwania pomocy medycznej na całym świecie. Zapadalność na pozaszpitalne zapalenia płuc szacuje się na 16/1000 osób, umieralność z powodu tej choroby w Polsce wyniosła w 2012 roku 28,8/100 tys., co odpowiada ponad 11 tys. zgonów.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 730 comment 20

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?