Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit

Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit

Za utrudniony proces leczenia oraz jedną z przyczyn nawrotowości infekcji Clostridium difficile uważa się obecność w cyklu rozwojowym bakterii dwóch form – postaci wegetatywnej i spor. Bakteria występująca w postaci spor nie jest wrażliwa na działanie antybiotyków, jest też oporna na kwas solny, a także środki odkażające, dzięki czemu może przebywać w środowisku nawet do kilku lat.

Endoskopowe metody leczenia otyłości

Endoskopowe metody leczenia otyłości

Otyłość staje się jednym z wiodących problemów medycznych w krajach wysoko rozwiniętych i wszystko wskazuje na to, że będzie on nadal narastać, także w Polsce. Coraz większa populacja ludzi otyłych stawia nowe wyzwania dla świata medycyny, zarówno w kwestii profilaktyki, jak i leczenia, stając się problemem obejmującym szeroki zakres specjalności lekarskich.

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościowego

Suplementy diety to kategoria żywności, mimo że swoją formą (tabletka, kapsułka) i sposobem użycia bardziej przypominają leki. Z formalnego punktu widzenia odbiorcami suplementów diety są więc nie pacjenci, a konsumenci.

Miejsce naproksenu w farmakoterapii bólu – state of art 2016

Miejsce naproksenu w farmakoterapii bólu – state of art 2016

Analgetyki nieopioidowe (NLP) należą w chwili obecnej do najczęściej ordynowanych leków u pacjentów z bólem pooperacyjnym, pourazowym i towarzyszącym chorobie nowotworowej. NLP są zalecane jako składowa tzw. multimodalnego postępowania przeciwbólowego w terapii zarówno ostrych, jak i przewlekłych zespołów bólowych.

Hipochondria wczoraj i dziś

Hipochondria wczoraj i dziś

Słowo “hipochondria” należy do najstarszych medycznych pojęć. Starożytni Grecy używali terminu hypokhondrias (pod żebrami) dla oznaczenia nieokreślonej wewnętrznej dolegliwości, wywołującej lęk i cierpienie.

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Wielokomorowy guz krezki i przestrzeni zaotrzewnowej – malformacja chłonna u czteroletniej dziewczynki

Wielokomorowy guz krezki i przestrzeni zaotrzewnowej – malformacja chłonna u czteroletniej dziewczynki

Torbiele krezki należą do rzadko występujących, zwykle łagodnych guzów brzucha u dzieci. Najczęściej mają charakter torbielowatego naczyniaka chłonnego (malformacji chłonnej).

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy (ASA) charakteryzuje się występowaniem objawów tzw. triady aspirynowej, do których należą: astma oskrzelowa, przewlekły nieżyt nosa i zatok oraz polipy na błonie śluzowej nosa. Choroba dotyczy około 1% populacji ogólnej, a w grupie chorych na astmę oskrzelową częstość występowania może wynosić nawet 10%.

Ultrasonografia płuc – nowe narzędzie w diagnostyce chorób klatki piersiowej

Ultrasonografia płuc – nowe narzędzie w diagnostyce chorób klatki piersiowej

Ultrasonografia płuc jest nieocenionym przyłóżkowym narzędziem diagnostycznym u chorych z dusznością, pozwalającym w ciągu kilku minut zróżnicować najczęstsze przyczyny zaburzeń oddychania.

Postępowanie po urazach wątroby u dzieci – doświadczenia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Postępowanie po urazach wątroby u dzieci – doświadczenia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Urazy są wiodącą przyczyną śmiertelności i zachorowalności u dzieci. Urazy wątroby stanowią 2–14% wszystkich urazów u dzieci i zajmują drugie miejsce po urazach śledziony wśród urazów narządów jamy brzusznej.

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Etiologia ostrego zapalenia trzustki – niedoceniony problem w pediatrii

Etiologia ostrego zapalenia trzustki – niedoceniony problem w pediatrii

Najczęściej przyczyną ostrego zapalenia trzustki u dzieci są choroby dróg żółciowych, leki, choroby systemowe, urazy, a także uwarunkowania genetyczne. W ponad jednej trzeciej przypadków etiologia pozostaje niewyjaśniona. Znajomość czynników etiologicznych ostrego zapalenia trzustki pozwala właściwie zaplanować procedury diagnostyczne i umożliwia szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Krwiak śródścienny dwunastnicy i ostre zapalenie trzustki jako powikłanie diagnostycznej biopsji dwunastnicy u 6-letniego chłopca

Krwiak śródścienny dwunastnicy i ostre zapalenie trzustki jako powikłanie diagnostycznej biopsji dwunastnicy u 6-letniego chłopca

Krwiak dwunastnicy jest bardzo rzadkim powikłaniem diagnostycznej endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, podczas której wykonuje się biopsję dwunastnicy (szacunkowo może wystąpić średnio 1:1250 biopsji).

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 693 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?