Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Kamica odlewowa nerki u małych dzieci – opis dwóch przypadków

Kamica odlewowa nerki u małych dzieci – opis dwóch przypadków

Kamica odlewowa nerki najczęściej jest następstwem zbyt późno rozpoznanych i nieskutecznie leczonych zakażeń układu moczowego wywołanych bakteriami wytwarzającymi ureazę, która rozkłada mocznik na amoniak i dwutlenek węgla.

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Inhibitory kalcyneuryny po przeszczepieniu nerki

Inhibitory kalcyneuryny po przeszczepieniu nerki

W początkowym okresie historii transplantologii, gdy dysponowano niewielkim arsenałem leków immunosupresyjnych – początkowo steroidami, a później także azatiopryną, wyniki przeszczepiania nerek były niezadowalające – znaczny odsetek narządów przeszczepionych był tracony we wczesnym okresie potransplantacyjnym w przebiegu ostrego odrzucania, którego nie można było opanować. Dopiero wprowadzenie do praktyki klinicznej na przełomie lat 70. i 80. XX wieku pierwszego inhibitora kalcyneuryny – cyklosporyny A (CsA), wyraźnie poprawiło roczną przeżywalność przeszczepów nerkowych.

Miejsce statyn w prewencji nefropatii kontrastowej

Miejsce statyn w prewencji nefropatii kontrastowej

Nefropatia kontrastowa (contrast-induced nephropathy, CIN) to ostre uszkodzenie nerek spowodowane dotętniczym lub dożylnym podaniem jodowego środka cieniującego podczas badania lub zabiegu radiologicznego. Pojawia się w ciągu 24–72 godzin po jego podaniu i objawia wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy w ciągu 48 godzin o ≥ 0,5 mg/dl lub o ≥ 25% w stosunku do wartości wyjściowej

Parikalcytol w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Parikalcytol w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Jednym z najważniejszych powikłań przewlekłej choroby nerek (PChN) są zaburzenia mineralno-kostne z ich konsekwencjami w postaci osteodystrofii nerkowej i zwapnień układu sercowo-naczyniowego. Rozwijają się one stopniowo wraz z postępem nefropatii, najczęściej pod postacią wtórnej nadczynności przytarczyc (WNP), z przerostem gruczołów i narastającym stężeniem parathormonu (PTH). O ile w stadium III PChN stężenia te są nieprawidłowe jedynie u części chorych (35%), to już w stadiach bardziej zaawansowanych odsetek ten sięga 70%.

Miejsce cyklosporyny w leczeniu pierwotnych glomerulopatii

Miejsce cyklosporyny w leczeniu pierwotnych glomerulopatii

W medycynie cyklosporynę stosuje się od lat 80. – początkowo w transplantologii, a następnie w chorobach immunologicznych, w tym w kłębuszkowych zapaleniach nerek. Jej wprowadzenie poprawiło przeżywalność narządów przeszczepionych i skuteczność leczenia glomerulopatii. Stosowanie CSA w niektórych glomerulopatiach jest atrakcyjną opcją terapeutyczną, dającą dużą szansę na zwiększenie wskaźnika remisji przy występowaniu akceptowalnych potencjalnych działań niepożądanych.

Torbiele nerek u dorosłych – kiedy należy się niepokoić?

Torbiele nerek u dorosłych – kiedy należy się niepokoić?

Rozpowszechnienie w ostatnich latach metod obrazowania spowodowało znaczny wzrost rozpoznawalności różnego stopnia zmian ogniskowych w narządach wewnętrznych, ponadto coraz więcej pacjentów zgłasza się do lekarza z przypadkowym rozpoznaniem ultrasonograficznym (USG) torbieli w nerkach. I choć większość z nich to pojedyncze i łagodne torbiele proste, które nie wymagają dalszego działania ani diagnostycznego, ani terapeutycznego, to niektóre z nich mogą wykazywać cechy torbieli złożonych, z istotnym ryzykiem rozwoju lub wręcz obecności nowotworu.

Diagnostyka nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci

Diagnostyka nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci

Zakażenia układu moczowego (ZUM) w populacji pediatrycznej są zagadnieniem wielokrotnie poruszanym w wielu opracowaniach i problemem często spotykanym w codziennej praktyce lekarskiej. Ze względu na złożoną i często niejednoznaczną symptomatologię wymagają szczególnej uwagi ze strony lekarza oraz właściwej współpracy rodziców.

Nefropatia arystolochowa

Nefropatia arystolochowa

Mieszanki ziół chińskich są używane od tysiącleci w Chinach i krajach sąsiednich jako środki lecznicze w bardzo licznych schorzeniach. Przypisuje się im działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne; niektóre z nich stosuje się jako diuretyki, środki przeciwnowotworowe lub preparaty działające miejscowo w chorobach skóry. W ostatnich dekadach chińskie zioła zaczęły być coraz szerzej stosowane także w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Pod koniec XX wieku zwrócono uwagę na związek pomiędzy uszkodzeniem nerek a stosowaniem ziół chińskich w celu zmniejszenia masy ciała.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?