Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie. Obniżenie częstości złamań poprzez efektywną profilaktykę i leczenie

Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie. Obniżenie częstości złamań poprzez efektywną profilaktykę i leczenie

Zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego (farmakologicznego i niefarmakologicznego) ukierunkowanych na obniżenie częstości występowania złamań osteoporotycznych w Polsce.

Popromienne zapalenie jelita grubego

Popromienne zapalenie jelita grubego

Skutek biologiczny promieni X zależy od wielu czynników fizycznych i środowiskowych. Do pierwszej grupy należą: stosunek objętości tkanki zdrowej do narządu napromienianego, dawka całkowita i dawka frakcyjna napromieniania. Do drugiej - stężenie tlenu w tkance (komórki niedotlenione są oporne na promieniowanie X), faza cyklu komórkowego, substancje zmniejszające lub zwiększające promieniowrażliwość narządów.

Rozpoznawanie guzów wątroby za pomocą ultrasonografii ze wzmocnieniem kontrastowym

Rozpoznawanie guzów wątroby za pomocą ultrasonografii ze wzmocnieniem kontrastowym

Rutynowo wykonywana ultrasonografia (usg), nawet z wykorzystaniem technik dopplerowskich jest zawodną i niewystarczającą metodą do różnicowania zmian ogniskowych w wątrobie. Zdarza się, że niektóre guzy wątroby mają na tyle charakterystyczny obraz w usg (np. typowy naczyniak) lub są tak specyficznie unaczynione [(np. ogniskowy rozrost guzkowy (FNH)], że rozpoznanie ultrasonograficzne z dużym prawdopodobieństwem może być prawdziwe.

Ocena złamań trzonów kręgowych przy wykorzystaniu morfometrii

Ocena złamań trzonów kręgowych przy wykorzystaniu morfometrii

Złamania są najpoważniejszą konsekwencją osteoporozy. Prowadzą do pogorszenia jakości życia i zwiększonej śmiertelności. O ile diagnostyka złamań obwodowych i złamania bliższego odcinka kości udowej nie nastręcza większych problemów, o tyle większość złamań trzonów kręgowych jest trudna do rozpoznania, ze względu na skąpoobjawowy przebieg lub z powodu zbagatelizowania zarówno przez pacjenta, jak i lekarza objawów, takich jak ból pleców, zniekształcenie sylwetki (pogłębienie kyfozy) lub/i zmniejszenie wzrostu.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2064 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?