Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Ambroksol – możliwości wykorzystania leku w profilaktyce negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Ambroksol – możliwości wykorzystania leku w profilaktyce negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Populacjami zwiększonego ryzyka wystąpienia szkodliwych skutków zdrowotnych wziewnego narażenia na zanieczyszczenia powietrza są: dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, POChP i przewlekłe choroby układu krążenia.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 730 comment 20

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?