Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Nowe wskazania dla eplerenonu w niewydolności serca

Nowe wskazania dla eplerenonu w niewydolności serca

Eplerenon jest najnowszym przedstawicielem leków z grupy antagonistów aldosteronu. W Stanach Zjednoczonych został dopuszczony do stosowania w 2002 r., natomiast w Polsce jest zarejestrowany od roku 2006. Jest to selektywny antagonista aldosteronu, który obok swojego poprzednika – nieselektywnego antagonisty aldosteronu, spironolaktonu – jest jednym z leków stosowanych w terapii niewydolności serca...

Iwabradyna – miejsce w terapii służącej osiągnięciu docelowej wartości częstości serca

Iwabradyna – miejsce w terapii służącej osiągnięciu docelowej wartości częstości serca

Iwabradyna to lek o swoistym działaniu zmniejszającym częstość pracy serca poprzez wpływ na prąd If rozrusznika serca, który poprzez działanie na samoistną depolaryzację węzła zatokowego w czasie rozkurczu reguluje częstość pracy serca (1–3). Działanie to jest zależne od dawki leku. Iwabradyna nie wpływa na przewodnictwo wewnątrzsercowe ani na repolaryzację komór, nie ma też działania inotropowo ujemnego...

Miejsce prasugrelu i tikagreloru w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych

Miejsce prasugrelu i tikagreloru w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych

Od czasu, w którym poznano rolę płytek krwi w patogenezie miażdżycy i jej powikłań, leki przeciwpłytkowe stały się podstawowym elementem profilaktyki pierwotnej i wtórnej ostrych zespołów wieńcowych (OZW) z uniesieniem oraz bez uniesienia odcinka ST. Pierwszym lekiem przeciwpłytkowym, którego skuteczność udowodniono w randomizowanym badaniu klinicznym był stosowany powszechnie do dziś kwas acetylosalicylowy (ASA)...

Leki w stentach. Balony i stenty uwalniające leki

Leki w stentach. Balony i stenty uwalniające leki

Kardiologia interwencyjna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Niemalże na naszych oczach dokonuje się ogromny postęp nie tylko w zakresie farmakoterapii stosowanej po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych (percutaneous coronary interventions, PCI), ale także w zakresie technik wykonywanych procedur czy nowego instrumentarium...

Nowe leki przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków

Nowe leki przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków

Migotanie przedsionków stanowi jedną z najczęstszych postaci zaburzeń rytmu serca, występuje u 1 osoby na 10 wśród osób powyżej 80. roku życia. Szacuje się, że do 2017 r. ze względu na starzenie się społeczeństwa liczba chorych z migotaniem prawdopodobnie osiągnie poziom 7,5 mln. Obecność migotania przedsionków 7-krotnie podnosi ryzyko wystąpienia udaru...

Znaczenie leków przeciwhistaminowych II generacji w terapii chorób alergicznych jako leków pozbawionych działania metabolicznego

Znaczenie leków przeciwhistaminowych II generacji w terapii chorób alergicznych jako leków pozbawionych działania metabolicznego

Leki przeciwhistaminowe są podstawową grupą leków stosowanych w terapii chorób alergicznych skóry, górnych dróg oddechowych, oczu i przewodu pokarmowego. Ich znaczenie w terapii astmy oskrzelowej jest niewielkie, chyba że astmie towarzyszy sezonowy lub całoroczny alergiczny nieżyt nosa...

Leczenie bólu u pacjentów z terminalną niewydolnością narządową

Leczenie bólu u pacjentów z terminalną niewydolnością narządową

Leczenie bólu stało się istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z terminalną niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, niewydolnością wątroby lub nerek, w przypadku których skuteczne i bezpieczne łagodzenie dolegliwości bólowych jest zagadnieniem niezwykle trudnym i wymaga współdziałania całego zespołu terapeutycznego zajmującego się ich leczeniem...

Współpraca lekarza z farmaceutą – bezpieczna i skuteczna opieka nad pacjentem

Współpraca lekarza z farmaceutą – bezpieczna i skuteczna opieka nad pacjentem

Pomysł głębszego włączenia farmaceutów w system zdrowotny i opiekę nad pacjentem nie jest nowy. Pomoc farmaceutyczna ma być uzupełnieniem i rozwinięciem tradycyjnych form opieki nad pacjentem, zwłaszcza przewlekle chorym. Jej założeniem jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz skoordynowanie działań farmaceuty z opieką lekarską...

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?