Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Alergiczny nieżyt nosa: czynniki ryzyka, rozpoznawanie, leczenie i wpływ na astmę - uaktualnione wytyczne ARIA 2008

Alergiczny nieżyt nosa: czynniki ryzyka, rozpoznawanie, leczenie i wpływ na astmę - uaktualnione wytyczne ARIA 2008

Objawy alergicznego nieżytu nosa (ANN) - kichanie, uczucie zatkania nosa i wyciek wodnistej wydzieliny - po raz pierwszy ujęto łącznie i opisano jako jedną jednostkę chorobową w 1929 roku. Od tego czasu częstość występowania tej choroby, podobnie jak innych zaburzeń z nadwrażliwości, znacznie wzrosła. Według obecnie przyjętej definicji ANN to zespół objawów klinicznych pod postacią wycieku wodnistej wydzieliny z nosa lub spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, uczucia zatkania nosa, świąd i kichanie, które są następstwem IgE-zależnej reakcji zapalnej błony śluzowej nosa na alergen.

Zasady wdrażania antybiotykoterapii w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych

Zasady wdrażania antybiotykoterapii w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych

Infekcje górnych dróg oddechowych są najczęstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów do lekarzy rodzinnych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. W większości są to zakażenia wirusowe, zwłaszcza u dzieci, u których wirusy stanowią nawet do 90% czynników etiologicznych, dlatego na ogół wystarczające jest leczenie objawowe.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego - czy jest możliwa w POZ?

Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego - czy jest możliwa w POZ?

W ostatnich latach lawinowo wzrasta lekooporność drobnoustrojów oraz zmniejsza się skuteczność leków przeciwbakteryjnych w ciężkich zakażeniach. Ze względu na liczbę pacjentów przyjmowanych codziennie oraz specyfikę schorzeń, to właśnie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w tym lekarze rodzinni zapisują najczęściej i najwięcej antybiotyków.

Cuchnienie z ust

Cuchnienie z ust

Cuchnienie z ust (foetor ex ore, fetor oris, halitosis, ang. bad breath or breath malodour) jest dość powszechną dolegliwością na którą, jak podają różne źródła, cierpi od 10% do 25% populacji. Procent ten zwiększa się w sposób znamienny w krajach, w których poziom ogólnych zachowań prozdrowotnych jest względnie niski, u ludzi w wieku podeszłym oraz w grupie chorych z zaburzeniami osobowości.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, ang. cystic fibrosis - CF) należy do najczęstszych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych, letalnych chorób ludzi rasy białej. Średnia częstość występowania tej choroby na świecie szacowana jest na około 1:2500 urodzeń, a w Europie 1:2300 urodzeń. Jest to choroba dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. U nosicieli nie stwierdza się objawów klinicznych

Diagnostyka i leczenie zapaleń gardła

Diagnostyka i leczenie zapaleń gardła

Infekcje górnych dróg oddechowych, w tym również zapalenia gardła, należą do jednych z najczęściej spotykanych problemów w praktyce zarówno laryngologa, jak i lekarza rodzinnego. Gardło, jako wspólny odcinek układu pokarmowego i oddechowego, stanowi pierwszą barierę ochronną przed licznymi drobnoustrojami. Rozbudowana w tym miejscu tkanka limfatyczna nosi nazwę pierścienia chłonnego Waldeyera. Obejmuje ona: migdałki podniebienne i trąbkowe, migdałek językowy i gardłowy, pasma boczne oraz pojedyncze rozsiane grudki chłonne.

Zakażenia grzybicze w otolaryngologii

Zakażenia grzybicze w otolaryngologii

W przyrodzie występuje około 20000 gatunków grzybów, z czego blisko 300 jest chorobotwórczych dla człowieka. Mogą rozwijać się zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, w temperaturze poniżej 0°C, jak i w temperaturze +45°C, choć optymalny dla grzybów chorobotwórczych jest zakres temperatur od +20 do +45°C.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1120 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?