Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Dopplerowska ocena perfuzji płodowo-łożyskowej. Jej rola w monitorowaniu stanu płodu

Dopplerowska ocena perfuzji płodowo-łożyskowej. Jej rola w monitorowaniu stanu płodu

Od dawna uważa się, że niewydolna perfuzja maciczno-łożyskowa ma negatywny wpływ na krążenie płodowe, co w konsekwencji może prowadzić do ciężkich powikłań okołoporodowych. W licznych doniesieniach potwierdzono związek między nieprawidłową perfuzją maciczno-łożyskową a dystrofią wewnątrzmaciczną, ostrym niedotlenieniem płodu i śmiertelnością okołoporodową

Zaburzenia ze strony narządu wzroku w okresie ciąży

Zaburzenia ze strony narządu wzroku w okresie ciąży

W przebiegu prawidłowej ciąży obserwuje się przejściowe zmiany w narządzie wzroku. Należą do nich: różnego stopnia zaburzenia akomodacji, obniżenie czucia rogówki, zwiększenie jej grubości, a także niewielki spadek wartości ciśnienia śródgałkowego spowodowany zarówno zwiększonym odpływem naczyniówkowo-twardówkowym, jak i obecną w czasie ciąży kwasicą niewielkiego stopnia.