Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Ocena stanu immunologicznego dzieci i młodzieży z mięsakiem kościopochodnym w momencie rozpoznania choroby

Ocena stanu immunologicznego dzieci i młodzieży z mięsakiem kościopochodnym w momencie rozpoznania choroby

Przyczyny powstawania osteosarcoma (OS) oraz mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom OS oraz komórkom innych nowotworów nie są w pełni poznane...

Szczepienia ochronne w onkohematologii dziecięcej*

Szczepienia ochronne w onkohematologii dziecięcej*

Szczepienia ochronne stanowią niezwykle ważny element profilaktyki zakażeń bakteryjnych i wirusowych u dzieci. Szczególnie istotne jest umiejętne i bezpieczne stosowanie szczepień u pacjentów z zaburzeniami odporności, w tym spowodowanymi chorobami onkohematologicznymi.

Limfocyty T regulatorowe u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną*

Limfocyty T regulatorowe u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną*

Dzięki postępowi zarówno w diagnostyce jak i leczeniu chorób rozrostowych możemy uzyskać ok. 80% całkowitych wyleczeń z najczęstszego nowotworu u dzieci jakim jest ostra białaczka limfoblastyczna...

Zakrzepica zatok żylnych mózgu w przebiegu leczenia 15-letniej pacjentki z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym t-komórkowym – opis przypadku

Zakrzepica zatok żylnych mózgu w przebiegu leczenia 15-letniej pacjentki z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym t-komórkowym – opis przypadku

Zakrzepica żylna (ZŻ) jest rzadkim schorzeniem wieku dziecięcego, występującym zwykle w skojarzeniu z wrodzoną predyspozycją lub nabytymi czynnikami ryzyka. Częstość występowania ZŻ u dzieci z chorobą nowotworową szacuje się na 1-36%.

Predyktory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą*

Predyktory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą*

Poczucie własnej wartości to przekonanie dotyczące zadowolenia z siebie, samooceny własnych kompetencji. Może ono wpływać na ogólny stan emocjonalny, determinując motywację do podejmowania działań charakterystycznych dla nastolatków.

Skład i zawartość kwasów tłuszczowych w mleku kobiet z Gdańska i okolic w różnych okresach laktacji

Skład i zawartość kwasów tłuszczowych w mleku kobiet z Gdańska i okolic w różnych okresach laktacji

Karmienie naturalne jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Dla noworodka ludzkiego jednym z najistotniejszych składników mleka są kwasy tłuszczowe, w tym długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne do rozwoju układu nerwowego. Celem niniejszej pracy była ocena składu i zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka kobiet w różnych okresach laktacji...

Czy istnieje związek między stężeniem czynników immunomodulujących w ludzkim mleku dojrzałym i wystąpieniem alergii pokarmowej u dzieci karmionych piersią?*

Czy istnieje związek między stężeniem czynników immunomodulujących w ludzkim mleku dojrzałym i wystąpieniem alergii pokarmowej u dzieci karmionych piersią?*

Celem pracy było określenie stężenia transformującego czynnika wzrostu-1, interleukiny, czynnika martwicy nowotworow-α w dojrzałym mleku ludzkim, a także zbadanie...

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 852 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?