Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Postępowanie terapeutyczne w przewlekłej niewydolności żylnej i owrzodzeniach żylnych podudzi

Postępowanie terapeutyczne w przewlekłej niewydolności żylnej i owrzodzeniach żylnych podudzi

Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) dotyczy znacznego odsetka populacji europejskiej, w tym głównie kobiet. Do rozwoju nadciśnienia w obrębie układu żylnego kończyn dolnych prowadzą procesy patologiczne, rozwijające się najczęściej w następstwie niewydolności zastawek żylnych, upośledzenia funkcji pompy mięśniowo-stawowej, zmiany elastyczności ścian żył oraz zaburzeń w mikrokrążeniu

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Przeszczepianie wątroby w Polsce

Przeszczepianie wątroby w Polsce

W Polsce każdego roku wykonuje się ponad 300 przeszczepień wątroby od zmarłych dawców i ok. 20 przeszczepień fragmentów wątroby pobranych od dawców żywych, co daje 9 przeszczepień na 1 mln mieszkańców. Leczenie przeszczepianiem wątroby jest obecnie jednym z najlepiej rozwijających się programów transplantacji narządów w Polsce; liczba wykonywanych rocznie przeszczepień wzrosła 2-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat...

Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii u dzieci i dorosłych

Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii u dzieci i dorosłych

Choroby układu krążenia są jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Liczne badania dowodzą, że proces miażdżycowy rozpoczyna się już u małych dzieci. W rozwoju miażdżycy znaczenie mają nie tylko uwarunkowania genetyczne. Ważną rolę odgrywają także czynniki środowiskowe, a zwłaszcza sposób żywienia i aktywność fizyczna...

Zastosowanie lasera w otolaryngologii

Zastosowanie lasera w otolaryngologii

Termin laser jest akronimem słów: light amplification by stimulated emission of radiation, które definiują to urządzenie jako służące do wzmacniania światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Ta wymuszona emisja jest procesem, w którym światło może być generowane w pewnych materiałach, takich jak: kryształy, ciecze, gazy i półprzewodniki...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 693 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?