Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Katatonia u dorosłych

Katatonia u dorosłych

Katatonią nazywamy zespół ogólnoustrojowych zaburzeń dotyczących przede wszystkim zmiany aktywności ruchowej. Pierwotnie termin ten określał chorobę psychiczną objawiającą się spowolnieniem motoryki aż do osłupienia (stuporu). Po raz pierwszy termin ten został wprowadzony i opisany przez niemieckiego psychiatrę Karla Kahlbaum’a w 1874 r. w monografii zatytułowanej: „Die Katatonie oder das Spannungsirreisein“. W obraz kliniczny zaburzeń określanych mianem katatonii wpisywały się wówczas dominacja zaburzeń zachowania oraz zmiana motoryki pacjenta, w tym negatywizm, sztywność, manieryzmy, stereotypie i mutyzm, a także autonomia nozologiczna tej jednostki chorobowej.

Czy współistnienie schizofrenii oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych to częste zjawisko?

Czy współistnienie schizofrenii oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych to częste zjawisko?

Wyniki badania opublikowanego w 2017 r. na łamach pisma „Psychiatry Research” wskazują, iż współwystępowanie objawów zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych może dotyczyć ponad ¼ pacjentów ze schizofrenią. Wskazują zatem na istotną rolę monitorowania objawów tzw. nerwicy natręctw w tej populacji chorych, co powinno znaleźć także odzwierciedlenie w odpowiedniej modyfikacji strategii terapeutycznych.

Jaki wpływ na przebieg objawów schizofrenii mają uzależnienia pacjenta?

Jaki wpływ na przebieg objawów schizofrenii mają uzależnienia pacjenta?

Nadużywanie substancji jest częstą przypadłością pacjentów ze schizofrenią, w ciągu całego życia dotyczy nawet 80% tej populacji. Szczególnie często do nadużywania substancji dochodzi przy pierwszym epizodzie psychozy, co pogarsza rokowanie, skutkując cięższymi objawami psychopatologicznymi, gorszym funkcjonowaniem społecznym, częstszymi nawrotami choroby, wzrostem zachorowalności na choroby somatyczne oraz skróceniem oczekiwanej długości życia.

Witold i Tadeusz Orłowscy – ojciec i syn

Witold i Tadeusz Orłowscy – ojciec i syn

Dwie rocznice zbiegły się na przełomie lat 2016/2017: 50-lecie śmierci prof. Witolda Orłowskiego (1874-1966) i 100-lecie urodzin prof. Tadeusza Orłowskiego (1917-2008). Obydwaj zapisali się trwale w historii medycyny. Imię pierwszego nosi Szpital Czerniakowski, imię drugiego nadano Instytutowi Transplantologii, który stworzył.

Czy istnieje związek pomiędzy bezsennością a ryzykiem psychozy?

Czy istnieje związek pomiędzy bezsennością a ryzykiem psychozy?

Pacjenci z wysokim klinicznym ryzykiem (clinical high risk, CHR) psychozy częściej doświadczają problemów ze snem w porównaniu z populacją osób bez takiego ryzyka. Do takich wniosków doszli badacze z Nowego Jorku. Uczeni z Columbia University Medical Center ocenili obecność zaburzeń snu u niemal 200 pacjentów z wysokim ryzykiem psychozy w wieku 13–30 lat i porównali je z wynikami grupy osób bez takiego ryzyka. Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Psychiatry Research wskazują, że zaburzenia snu u pacjentów z wysokim ryzykiem psychozy są związane z obecnością bardziej nasilonych objawów negatywnych i pozytywnych, a także z gorszym ogólnym funkcjonowaniem.

Nikotyna normalizuje aktywność mózgu u pacjentów ze schizofrenią

Nikotyna normalizuje aktywność mózgu u pacjentów ze schizofrenią

Problem nikotynizmu u chorych psychicznie jest znany od dawna. Spośród tej grupy zwłaszcza osoby cierpiące na schizofrenię wykazują znaczne uzależnienie od nikotyny i częstsze wypalanie dużej liczby palenie papierosów. W zależności od badań szacuje się, że liczba palaczy wśród chorych na schizofrenię może sięgać nawet 80–90%, co jest odsetkiem niemal 2–4-krotnie wyższym w porównaniu z populacją ogólną oraz wyższym także w porównaniu z populacją innych chorych psychicznie. Również intensywność palenia tytoniu (oceniana liczbą wypalanych dziennie papierosów) w tej grupie chorych jest 2–3-krotnie wyższa niż u ogółu palących. Skala problemu jest ogromna, chociażby z uwagi na to, że populacja chorych na schizofrenię na całym świecie sięga blisko 51 milionów. W samych tylko Stanach Zjednoczonych ponad 40% papierosów jest wypalanych przez chorych psychicznie. Blisko 1/3 zgonów chorych między 35 a 70 rokiem życia jest związana z nikotynizmem.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 852 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?