Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Wypowiedzenie umowy o pracę ordynatorowi ze względu na brak umiejętności kierowniczych

Wypowiedzenie umowy o pracę ordynatorowi ze względu na brak umiejętności kierowniczych

Zgodnie z art. 49 ustawy o działalności leczniczej, z kandydatem wyłonionym na stanowisko ordynatora może być zawarta umowa o pracę. Stosownie zaś do treści art. 36 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, umowa o pracę zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony może zostać wypowiedziana.

Kontrola podmiotu leczniczego przez Sanepid w zakresie procedur postępowania z ostrymi narzędziami

Kontrola podmiotu leczniczego przez Sanepid w zakresie procedur postępowania z ostrymi narzędziami

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych...

Surowica krwi to błąd. O języku w medycynie

Surowica krwi to błąd. O języku w medycynie

Język środowiska lekarskiego jest różnorodny, występuje w kilku odmianach, w zależności od tego, gdzie jest wykorzystywany. Pierwsza odmiana to język naukowy, który skupia się na ścisłości. Trzeba precyzyjnie określać, o czym mowa. Lekarzom niestety zdarza się o tym zapominać i zamiast wyrażać się fachowo, używają języka potocznego.

Doktor Esperanto – Ludwik Zamenhof (1859-1917)

Doktor Esperanto – Ludwik Zamenhof (1859-1917)

Od wieków podejmowano próby stworzenia języków globalnych i uniwersalnych, mających ułatwić ludziom porozumiewanie się. W ten sposób powstało ponad 200 sztucznych języków, a najpopularniejszym z nich został esperanto, opracowany w 1887 r. przez polsko-żydowskiego lekarza okulistę Ludwika Zamenhofa.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 871 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?