Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Perspektywy wykorzystania biodruku 3D w medycynie transplantacyjnej

Perspektywy wykorzystania biodruku 3D w medycynie transplantacyjnej

Postęp w leczeniu przewlekłych chorób cywilizacyjnych, który ma miejsce w ciągu ostatnich lat, doprowadził do znacznego wydłużenia średniego wieku życia. Paradoksalnie, doprowadziło to do pojawienia się nowych problemów takich jak zwiększona zapadalność na choroby neurodegeneracyjne, choroby układu sercowo-naczyniowego czy zwiększone zapotrzebowanie na narządy do przeszczepienia...

Nowotwory u biorców allogennego przeszczepu nerkowego

Nowotwory u biorców allogennego przeszczepu nerkowego

Nowotwory złośliwe stanowią drugą – po chorobach układu sercowo-naczyniowego – przyczynę zgonu biorców allogennego przeszczepu nerkowego z prawidłową czynnością przeszczepu. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 20 lat nowotwory będą stanowić główną przyczynę śmiertelności chorych po przeszczepieniu narządów.

Leczenie wczesnych i odległych zakażeń po przeszczepieniu nerki

Leczenie wczesnych i odległych zakażeń po przeszczepieniu nerki

Zakażenia należą do najczęstszych powikłań u biorców przeszczepu nerki. Ekspozycja na mikroorganizmy może być środowiskowa lub endogenna. Na upośledzoną odpowiedź układu immunologicznego składa się wiele czynników, w tym: stosowanie leków immunosupresyjnych, integralność barier (tj. skóry i błon śluzowych), współistnienie innych chorób, neutropenia, limfopenia, zaburzenia metaboliczne (cukrzyca, mocznica), niedożywienie.

Wczesne i odległe wyniki po przeszczepieniu nerki

Wczesne i odległe wyniki po przeszczepieniu nerki

Każdego roku wzrasta liczba chorych oczekujących na przeszczep nerki (KTx), pomimo zwiększania liczby wykonywanych transplantacji. KTx od dawcy żywego (LRD) jest jednym ze sposobów zwiększenia liczby transplantacji, skrócenia czasu oczekiwania na przeszczepienie, często z możliwością znaczącego skrócenia lub nawet całkowitego uniknięcia dializoterapii – w przypadku przeprowadzenia przeszczepienia wyprzedzającego.

Przeszczepienie nerki u chorych  z patologią dolnego odcinka dróg moczowych

Przeszczepienie nerki u chorych z patologią dolnego odcinka dróg moczowych

Przeszczepienie nerki jest uznaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Procedura ta jest wykonywana u pacjentów od 12. miesiąca życia do powyżej 75. roku życia. Najczęstszymi przyczynami schyłkowej niewydolności nerek w Polsce są: nefropatia cukrzycowa, kłębuszkowe zapalenie nerek i nefropatia nadciśnieniowa.

Program przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego – możliwości rozwoju i ograniczenia

Program przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego – możliwości rozwoju i ograniczenia

Właśnie mija 50 lat od pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia nerki pobranej ze zwłok. 26 stycznia 1966 r. zespół I Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Warszawie kierowany przez prof. Nielubowicza ze wsparciem zespołu prof. Orłowskiego przeszczepił nerkę 18-letniej uczennicy szkoły pielęgniarskiej, Danucie Milewskiej.

Przeszczepienia symultaniczne – nerki i trzustki oraz nerki i wysp trzustkowych

Przeszczepienia symultaniczne – nerki i trzustki oraz nerki i wysp trzustkowych

Udowodnienie, że objawy cukrzycy spowodowane są deficytem insuliny oraz wprowadzenie jej do użytku klinicznego w latach 20. XX wieku pociągnęło za sobą poważne następstwa. Z jednej strony pojawiła się nowa grupa pacjentów ze specyficznymi problemami, które można określić jako odległe powikłania cukrzycy, z drugiej rozpoczęto intensywne prace nad opracowaniem metody leczenia cukrzycy za pomocą przeszczepienia allogenicznego trzustki. Przełomowe odkrycia z zakresu immunologii i farmakologicznej immunosupresji dokonane w drugiej połowie XX wieku, które dały podwaliny pod całą transplantologię, umożliwiły również pierwsze przeszczepienie trzustki.

Perspektywy rozwoju programu transplantacji nerki od żywego dawcy w Polsce

Perspektywy rozwoju programu transplantacji nerki od żywego dawcy w Polsce

W styczniu 2016 r. mija 50 lat od pierwszego w Polsce przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego (26 stycznia 1966, Warszawa) oraz od dawcy żywego (31 marca 1966, Wrocław). Stały rozwój w zakresie diagnostyki chorób nerek, jak i starzenie się społeczeństwa powodują, że chorych z przewlekłą chorobą nerek w ostatnim jej stadium zaawansowania stale przybywa.

Terapia uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych nerki. Leczenie izolowanego narządu

Terapia uszkodzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych nerki. Leczenie izolowanego narządu

Jednym z podstawowych problemów obecnej medycyny transplantacyjnej jest uszkodzenie narządów związane ze zmianami zachodzącymi podczas ich niedokrwienia oraz w trakcie i po reperfuzji. Wiadomo, że uszkodzenie to jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na wczesne i odległe wyniki przeszczepiania narządów. Niektórzy autorzy sugerują nawet, że może mieć ono większe znaczenie dla przeżywalności przeszczepu niż odpowiedź immunologiczna.

Terapia nerkozastępcza u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek

Terapia nerkozastępcza u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest to powolne, postępujące i najczęściej nieodwracalne pogorszenie funkcji wydalniczej, wydzielniczej i metabolicznej nerek na skutek różnych zmian chorobowych zachodzących w ich miąższu. Szacunkowa liczba osób z uszkodzeniem nerek w różnych stadiach PChN wynosi w Polsce 4 mln...

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie

Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek (autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą nerek i jednocześnie jedną z najczęściej występujących chorób o charakterze dziedzicznym. Częstość występowania ADPKD w populacji ogólnej szacuje się na 1:400 do 1:1000 przypadków żywych urodzeń...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?