Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Gęstość mineralna kości czy jakość kości - praktyczne podejście do oznaczeń densytometrycznych

Gęstość mineralna kości czy jakość kości - praktyczne podejście do oznaczeń densytometrycznych

Wiadomo, że gęstość mineralna kości (BMD) dobrze determinuje wzrost ryzyka złamań. Jednak obecne dane wskazują na to, że BMD jest słabym prognostykiem zmniejszenia ryzyka złamań podczas terapii antyresorpcyjnej. Czasami lekarze praktycy mają olbrzymie trudności z prawidłową interpretacją badań densytometrycznych. W artykule omówiono nowe kryteria densytometryczne przyjęte przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Densytometrii Klinicznej (ISCD).

Leczenie przeciwpłytkowe przed, w trakcie i po interwencji wieńcowej

Leczenie przeciwpłytkowe przed, w trakcie i po interwencji wieńcowej

Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju kardiologii inwazyjnej i technik przezskórnej interwencji wieńcowej (percutaneous coronary intervension, PCI). Preferowanym dziś sposobem przezskórnej rewaskularyzacji jest wszczepianie stentu, który stosowany jest w około 70% wszystkich procedur PCI. Pierwsze doniesienia dotyczące tej metody leczenia pochodzą z roku 1986.

Diagnostyka obrazowa wczesnych postaci zapalenia stawów

Diagnostyka obrazowa wczesnych postaci zapalenia stawów

Badania obrazowe stanowią istotny element w diagnostyce zapaleń stawów. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów obecność nadżerek w radiogramach rąk i stóp pozwala na potwierdzenie rozpoznania choroby. Nadżerki są jednak zmianą późną i nieodwracalną, którą poprzedza zapalenie błony maziowej stawu.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2064 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?