Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zasady stosowania leków opioidowych w leczeniu bólu przewlekłego pochodzenia nienowotworowego – aktualny stan wiedzy

Zasady stosowania leków opioidowych w leczeniu bólu przewlekłego pochodzenia nienowotworowego – aktualny stan wiedzy

Bólem przewlekłym określa się ból, który utrzymuje się pomimo prawidłowego wygojenia się tkanek. Za kryterium czasowe przyjmuje się zazwyczaj okres 3 miesięcy, chociaż niektóre źródła podają 6-miesięczny okres utrzymywania się dolegliwości bólowych...

Astma niekontrolowana – jaki sposób postępowania wybrać?

Astma niekontrolowana – jaki sposób postępowania wybrać?

Uzyskanie kontroli astmy oskrzelowej to zasadniczy cel leczenia choroby. Kontrola (opanowanie) astmy jest zwykle definiowana u osób dorosłych jako nie więcej niż 2 epizody duszności w ciągu tygodnia, nie więcej niż 2 dawki SABA w ciągu tygodnia, brak objawów astmy w nocy, prawidłowe parametry wentylacyjne, utrzymywanie normalnej aktywności życiowej (praca/rekreacyjne uprawiane sportu) oraz brak zaostrzenia choroby w ciągu ostatnich 12 miesięcy ...

Anafilaksja – prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – prosty przewodnik postępowania praktycznego

Liczba reakcji z powodu anafilaksji jest szacowana na 0,5–1,5 na 10 000 mieszkańców, w zależności od kraju, miasta, edukacji medycznej, kultury. Nawet ok. 2% tych reakcji kończy się zgonem. Daje to do 3 zgonów/1 mln mieszkańców rocznie. Częstość anafilaksji zmienia się z wiekiem. Najczęściej (70 przypadków na 100 000 osobo-lat) dotyczy dzieci i nastolatków (osób w wieku 0–19 lat). Do 15. roku życia częściej występuje u chłopców, potem częściej u dziewcząt....

Rany przewlekłe w praktyce lekarza rodzinnego – zasady terapii i pielęgnacji

Rany przewlekłe w praktyce lekarza rodzinnego – zasady terapii i pielęgnacji

Określenie rana przewlekła dotyczy rany z ubytkiem substancji tkankowej, w której przy zastosowaniu konwencjonalnych metod leczenia nie dochodzi do aktywacji procesu gojenia w ciągu 8 tygodni. Należą do nich: owrzodzenia żylne goleni (80%), rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego), zespół stopy cukrzycowej oraz odleżyny (owrzodzenia troficzne)...

Współpraca lekarza z farmaceutą – bezpieczna i skuteczna opieka nad pacjentem

Współpraca lekarza z farmaceutą – bezpieczna i skuteczna opieka nad pacjentem

Pomysł głębszego włączenia farmaceutów w system zdrowotny i opiekę nad pacjentem nie jest nowy. Pomoc farmaceutyczna ma być uzupełnieniem i rozwinięciem tradycyjnych form opieki nad pacjentem, zwłaszcza przewlekle chorym. Jej założeniem jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz skoordynowanie działań farmaceuty z opieką lekarską...

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Diagnostyka i leczenie anafilaksji

Diagnostyka i leczenie anafilaksji

Wokół anafilaksji istnieje wiele sprzecznych opinii i rozbieżności. Definicje zaakceptowane przez towarzystwa alergologiczne różnią się miedzy sobą. Pogląd na to, co nazywamy reakcją anafilaktyczną, a co jeszcze nią nie jest dzieli lekarzy, a leczenie w praktyce często różni się w zależności od specjalności lekarza, który anafilaksję rozpoznaje. Taki stan rzeczy nie sprzyja szybkiemu i skutecznemu leczeniu tej reakcji, będącej bardzo często stanem zagrożenia życia.

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2134 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?