Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Przeszczepianie wątroby w Polsce

Przeszczepianie wątroby w Polsce

W Polsce każdego roku wykonuje się ponad 300 przeszczepień wątroby od zmarłych dawców i ok. 20 przeszczepień fragmentów wątroby pobranych od dawców żywych, co daje 9 przeszczepień na 1 mln mieszkańców. Leczenie przeszczepianiem wątroby jest obecnie jednym z najlepiej rozwijających się programów transplantacji narządów w Polsce; liczba wykonywanych rocznie przeszczepień wzrosła 2-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat...

Pacjent po epizodzie zatorowości płucnej u lekarza kardiologa w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Pacjent po epizodzie zatorowości płucnej u lekarza kardiologa w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Pacjenci po epizodzie zatorowości płucnej (ZP) stanowią bardzo różnorodną grupę chorych. Zatorowość płucna jest jedną z manifestacji żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Jej rozwój jest wynikiem współwystępowania czynników sprzyjających stanom zwiększonej krzepliwości krwi związanych z chorym oraz okolicznościami klinicznymi...

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) występują u 0,2–4% ciężarnych. U kobiet z chorobami serca, śmiertelność matek ocenia się na znacznie wyższą niż w ogólnej populacji ciężarnych. Ryzyko to wydaje się stale rosnąć – w krajach zachodnich choroba serca jest główną przyczyną zgonów matek...

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej

Wraz ze wzrostem dostępności inwazyjnych metod leczenia zaburzeń rytmu serca z roku na rok mamy styczność z coraz większą liczbą pacjentów po zabiegach ablacji. Mimo to ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca wciąż jest klasyfikowana jako świadczenie wysokospecjalistyczne, co może stanowić barierę podczas kontynuacji leczenia u lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej...

Nowoczesne technologie bezprzewodowe w kardiologicznej praktyce ambulatoryjnej – zdrowie mobilne (mHealth)

Nowoczesne technologie bezprzewodowe w kardiologicznej praktyce ambulatoryjnej – zdrowie mobilne (mHealth)

Technologie bezprzewodowe i rozwiązania mobilne w coraz większym stopniu wkraczają w obszar ambulatoryjnej opieki kardiologicznej. Z punktu widzenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej najbardziej interesujące są te, z którymi się zetknie w codziennej pracy z pacjentami. Przewiduje się, że w najbliższej dekadzie 30-krotnie zwiększy się wykorzystanie urządzeń do bezprzewodowego monitorowania chorych ambulatoryjnych...

Pacjent po infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Pacjent po infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) stanowi proces zapalny, który obejmuje wsierdzie, dotyczy zastawek serca własnych lub sztucznych, dużych naczyń krwionośnych oraz ciał obcych znajdujących się w sercu (np. elektrod endokawitarnych). Głównymi czynnikami ryzyka są: obecność wad wrodzonych lub nabytych zastawek, obecność sztucznych zastawek, infekcje krwiopochodne, stosowanie narkotyków dożylnych...

Pacjent po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Pacjent po zabiegu przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) stanowi alternatywną, mało inwazyjną metodę leczenia ciężkiej objawowej stenozy aortalnej (aortic stenosis, AS) u pacjentów wysokiego ryzyka operacyjnego. Od końca 2009 r. zabiegowi zostało poddanych w Polsce ok. 1500 chorych w kilkunastu ośrodkach na terenie całego kraju...

Pacjenci z nabytymi zastawkowymi wadami serca w praktyce ambulatoryjnej – zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Ambulatoryjna opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca

Pacjenci z nabytymi zastawkowymi wadami serca w praktyce ambulatoryjnej – zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Ambulatoryjna opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca

Nabyte zastawkowe wady serca nie występują tak często, jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze czy niewydolność serca. Jednak podejmowanie decyzji terapeutycznych jest trudne, ponieważ wady nabyte częściej są rozpoznawane u osób starszych, z chorobami współistniejącymi, a przez to obarczonych wyższym ryzykiem operacyjnym...

Badania w poradni kardiologicznej

Badania w poradni kardiologicznej

Współczesna opieka kardiologiczna kładzie coraz większy nacisk na opiekę ambulatoryjną nad pacjentem. Poradnia kardiologiczna z jednej strony może stanowić pierwszy punkt diagnostyki dla osób z podejrzeniem stabilnej choroby wieńcowej, a z drugiej powinna zapewnić ciągłość i wielokierunkowość terapii pacjentów uprzednio leczonych w ramach szpitalnych oddziałów kardiologicznych...

Pacjent ze wszczepionym stymulatorem serca

Pacjent ze wszczepionym stymulatorem serca

Tylko w 2012 r. wszczepiono w Polsce blisko 24,5 tys. stymulatorów serca. Chory ze stymulatorem może znaleźć się pod opieką każdego lekarza, bez względu na specjalizację. Szczególnie istotna jest jednak właściwa współpraca lekarza rodzinnego z kardiologiem, ponieważ to z tą grupą lekarzy najczęściej stykają się chorzy i to oni kierują pacjenta do specjalisty w przypadku podejrzenia nieprawidłowości pracy układu stymulującego serce...

Pacjent po ostrym zespole wieńcowym leczonym inwazyjnie

Pacjent po ostrym zespole wieńcowym leczonym inwazyjnie

Choroba niedokrwienna serca jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i wciąż wykazuje tendencję wzrostową. Jest to związane ze znacznym rozpowszechnieniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz znamiennym starzeniem się populacji. Liczba osób hospitalizowanych z powodu zawału serca w 2012 r. wynosiła 79,4 tys...

Pacjent po przezskórnej interwencji wieńcowej  z implantacją stentu przyjmujący nowe leki przeciwpłytkowe

Pacjent po przezskórnej interwencji wieńcowej z implantacją stentu przyjmujący nowe leki przeciwpłytkowe

Podwójne leczenie przeciwpłytkowe kwasem acetylosalicylowym (ASA) i klopidogrelem od ponad dekady stanowiło podstawę postępowania w ostrych zespołach wieńcowych (OZW) i nadal jest leczeniem z wyboru u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową leczoną angioplastyką wieńcową z implantacją stentu...

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii

Prawidłowa współpraca pomiędzy opieką ambulatoryjną a leczeniem szpitalnym jest jednym z podstawowych elementów kompleksowej opieki zdrowotnej. Z jednej strony powinna ona zapewniać swobodny dostęp do usług świadczonych w ramach opieki ambulatoryjnej, a z drugiej w miarę potrzeby umożliwiać hospitalizację, podczas której w pełni powinno się wykorzystać wcześniej zebrane informacje o pacjencie...

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Choroby układu krążenia nazywamy „epidemią” XXI wieku. Obecnie stanowią one w przybliżeniu 46% przyczyn zgonów w Polsce, najczęstszą przyczynę zgonów ogółem i u osób po 65. roku życia, a drugą co do częstości w przedziale wiekowym 25–64 lata. Obserwowane od lat 90. XX wieku wydłużanie życia ludności Polski wiąże się głównie ze spadkiem umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 693 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?