Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia

Wsparcie laktacji i profesjonalna pomoc w karmieniu naturalnym, dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie i z wadami anatomicznymi twarzoczaszki - na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia

Celem, do którego należy dążyć, zgodnie z rekomendacjami światowymi, europejskimi, regionalnymi jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. W artykule omówiono m.in. korzyści wynikające z karmienia piersią oraz zasady promujące karmienie piersią.

Bezpieczeństwo szczepionek – ważne są fakty

Bezpieczeństwo szczepionek – ważne są fakty

Wytwórców szczepionek obowiązują wewnętrzne systemy kontroli bezpieczeństwa i jakości oraz częste audyty instytucji zewnętrznych. W odróżnieniu od pozostałych leków, przed wprowadzeniem na rynek każda seria szczepionki jest dodatkowo poddawana badaniom jakościowym przez niezależne od producenta państwowe laboratorium kontroli jakości leków OMCL.

Czy szczepionka Tdap jest bezpieczna dla kobiet w ciąży? – analiza danych systemu raportowania działań niepożądanych szczepień VAERS

Czy szczepionka Tdap jest bezpieczna dla kobiet w ciąży? – analiza danych systemu raportowania działań niepożądanych szczepień VAERS

W czerwcu 2011 roku zmieniono zalecenia i szczepieniem jedną dawką Tdap objęto kobiety w ciąży, które nie otrzymały wcześniej szczepienia przypominającego. Takie postępowanie miało zwiększyć poziom przeciwciał matczynych transportowanych przez łożysko do płodu, a tym samym zwiększyć ochronę noworodka w pierwszych tygodniach życia.

Rtęć, aluminium, formaldehyd, czyli cała prawda o tym, co znajduje się w szczepionkach

Rtęć, aluminium, formaldehyd, czyli cała prawda o tym, co znajduje się w szczepionkach

W naszym kraju tiomersal występuje praktycznie w składzie jednej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi lub jej odpowiedniku bez składnika krztuścowego. Ponieważ ta szczepionka jest w użyciu od ponad pięćdziesięciu lat i podano już miliony dawek, możemy więc bez wątpienia stwierdzić, że ta substancja ani nie jest dla organizmu szkodliwa, ani nie kumuluje się w nim powodując jakieś spustoszenia.

Witold i Tadeusz Orłowscy – ojciec i syn

Witold i Tadeusz Orłowscy – ojciec i syn

Dwie rocznice zbiegły się na przełomie lat 2016/2017: 50-lecie śmierci prof. Witolda Orłowskiego (1874-1966) i 100-lecie urodzin prof. Tadeusza Orłowskiego (1917-2008). Obydwaj zapisali się trwale w historii medycyny. Imię pierwszego nosi Szpital Czerniakowski, imię drugiego nadano Instytutowi Transplantologii, który stworzył.

Priorytety ochrony zdrowia

Priorytety ochrony zdrowia

Panuje przekonanie, że niedofinansowanie świadczeń sprzyja bieżącym oszczędnościom. Tymczasem płacimy – i to sporo – już za sam fakt, że kolejki istnieją. Tylko nikt nie bierze pod uwagę, że czekanie w kolejce przynosi budżetowi wymierne straty. Budżet musi pokryć koszty wizyt kontrolnych, częściowo zaopatrzenia w wyroby medyczne, zwolnień lekarskich, rent.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 871 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?