Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Ambroksol – możliwości wykorzystania leku w profilaktyce negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Ambroksol – możliwości wykorzystania leku w profilaktyce negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Populacjami zwiększonego ryzyka wystąpienia szkodliwych skutków zdrowotnych wziewnego narażenia na zanieczyszczenia powietrza są: dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, POChP i przewlekłe choroby układu krążenia.

Postępowanie konkursowe: zmiana oferty

Postępowanie konkursowe: zmiana oferty

W praktyce podmiotów leczniczych często zdarza się sytuacja, iż zaoferowany grafik pracy podmiotu leczniczego w konkursie prowadzonym przez NFZ musi ulec zmianie. W związku z tym powstaje wątpliwość, czy i w jakim zakresie oferent może złożyć nową ofertę lub jej „korektę”.

Kto może odnieść największą korzyść z wprowadzenia czterowalentnych szczepionek przeciwko grypie?

Kto może odnieść największą korzyść z wprowadzenia czterowalentnych szczepionek przeciwko grypie?

Od niedawna dostępne są szczepionki czterowalentne, które zawierają antygeny obu linii wirusa. Uzasadnieniem dla ich wprowadzenia były trudności z przewidzeniem, która z linii będzie dominować w populacji w danym sezonie oraz brak odporności krzyżowej pomiędzy dwiema liniami wirusa grypy typu B w badaniach na zwierzętach.

Rekomendacje ekspertów OPZG dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018

Rekomendacje ekspertów OPZG dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną przenoszoną głównie drogą kropelkową i kontaktową. Każdego roku na świecie wirusem grypy zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30% dzieci. Epidemie grypy powodują 250.000-500.000 zgonów w skali globalnej oraz średnio 38.500 zgonów w Europie.

Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym wśród personelu medycznego – priorytetowe działanie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym wśród personelu medycznego – priorytetowe działanie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zakażenia szpitalne, w tym zakażenia krwiopochodne personelu służby zdrowia, to od wielu lat bardzo ważny problem dla samego środowiska medycznego i specjalistów zajmujących się kontrolą zakażeń.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 979 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?