Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Problemy w terapii zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na antybiotyki

Problemy w terapii zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na antybiotyki

Szybki wzrost oporności bakterii na antybiotyki stosowane w lecznictwie stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Oporność bakterii może być naturalna (charakterystyczna dla danego gatunku) lub nabyta (charakterystyczna dla danego szczepu drobnoustroju) i jest warunkowana różnorodnymi mechanizmami.

Pacjent z boreliozą w praktyce lekarza rodzinnego

Pacjent z boreliozą w praktyce lekarza rodzinnego

W Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europy, Azji oraz w Ameryce, już od wielu lat obserwuje się wzrost częstości występowania chorób przenoszonych przez kleszcze, a zwłaszcza boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy, anaplazmozy (erlichiozy), riketsjozy, bartonelozy, tularemii, brucelozy i innych.

Gruźlica układu moczowego u kobiety z podejrzeniem gruźlicy płuc. Opis przypadku

Gruźlica układu moczowego u kobiety z podejrzeniem gruźlicy płuc. Opis przypadku

Mimo ciągłych postępów w diagnostyce mikrobiologicznej i wprowadzenia bardzo czułych metod genetycznych, w Polsce udaje się zidentyfikować prątki gruźlicy jedynie u 70% chorych na gruźlicę płuc, ale znacznie rzadziej przy pozapłucnej lokalizacji choroby.

Krztusiec – choroba, której znowu trzeba się obawiać?

Krztusiec – choroba, której znowu trzeba się obawiać?

Krztusiec w powszechnym przekonaniu, zarówno pacjentów, jak i lekarzy, jest chorobą rzadką, dzięki prowadzonemu w naszym kraju od kilkudziesięciu lat programowi szczepień ochronnych (PSO). W świadomości wielu lekarzy nie stanowi on schorzenia, o którym myśli się w pierwszej kolejności, rozpoznając infekcję dróg oddechowych.

Utajone zakażenie prątkami gruźlicy – czym naprawdę jest, kiedy i jak je diagnozować, jak prawidłowo leczyć?

Utajone zakażenie prątkami gruźlicy – czym naprawdę jest, kiedy i jak je diagnozować, jak prawidłowo leczyć?

W ostatnich latach WHO wyraźnie podkreśla bardzo istotną rolę leczenia profilaktycznego LTBI w ograniczeniu zachorowań na gruźlicę. Rozpoznawanie i leczenie utajonego zakażenia M. tuberculosis jest jedną z postulowanych metod mających ułatwić realizację ambitnych planów WHO dotyczących zakończenia globalnej epidemii gruźlicy.

Hipochondria wczoraj i dziś

Hipochondria wczoraj i dziś

Słowo “hipochondria” należy do najstarszych medycznych pojęć. Starożytni Grecy używali terminu hypokhondrias (pod żebrami) dla oznaczenia nieokreślonej wewnętrznej dolegliwości, wywołującej lęk i cierpienie.

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych

Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO

Gruźlica wielolekooporna – narastający problem; aktualne zalecenia WHO

Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) w 2014 r. 480 tys. osób na świecie zachorowało na gruźlicę wielolekooporną (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB). Najwyższe odsetki MDR-TB wśród ogółu chorych na gruźlicę stwierdza się na Białorusi, w Estonii, Kazachstanie, także na Ukrainie i w Rosji. Polska jest w grupie krajów o małym rozpowszechnieniu MDR-TB (

Diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego

Diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego

Mimo postępu medycyny w diagnostyce i terapii, choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego zalicza się do największych problemów zdrowotnych współczesnego świata. Liczbę zarażonych pasożytami jelitowymi pod koniec XX wieku szacowano na ponad 2 mld, a żyjących w rejonach endemicznego występowania patogennych helmintów i pierwotniaków na ponad 5 mld.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?