Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

Probiotyki w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Część II

W ostatnich latach badania nad szczepami probiotycznymi stały się przedmiotem dużej liczby doniesień naukowych o znaczeniu klinicznym. Powszechna dostępność probiotyków oraz ich reklamowanie jako produktów spożywczych i suplementów diety doprowadziła do nadużywania teorii probiozy i powstania błędnych przekonań na temat ich „cudotwórczego” działania.

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

Probiotyki a układ pokarmowy człowieka

W ciągu ostatnich lat w mediach oraz praktycznie w każdym z miesięczników tzw. prasy kolorowej można usłyszeć i przeczytać o probiotykach. Zaleca się ich stosowanie w trakcie biegunek, jak i w innych chorobach układu pokarmowego. Są dostępne bez recepty w aptekach. Czy jednak pacjenci mają szczegółową wiedzę o tych produktach? Czy nie są nadużywane? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Leki przeciwpadaczkowe w terapii zaburzeń psychicznych

Leki przeciwpadaczkowe w terapii zaburzeń psychicznych

Leki przeciwpadaczkowe (LPP) są dziś grupą szeroko stosowaną w terapii zaburzeń i chorób psychicznych. Najwcześniej wprowadzona do lecznictwa, bo w latach sześćdziesiątych XX wieku, karbamazepina zyskała początkowo zastosowanie w psychiatrii w profilaktyce napadów drgawkowych u alkoholików.

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg oddechowych

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, zatok, ucha środkowego, nagłośni, krtani) i dolnych (zapalenie oskrzeli, oskrzelików, płuc) należą do najczęstszych schorzeń, z którymi styka się lekarz praktyk. Większość zakażeń dróg oddechowych ma etiologię wirusową, zdecydowanie rzadziej wywoływane są przez bakterie. Zmniejszenie ryzyka chorób infekcyjnych układu oddechowego ma znaczenie w każdym wieku, szczególnie zaś w grupach ryzyka (np. dzieci uczęszczające do przedszkola lub żłobka, osoby w podeszłym wieku) i jest ważnym zadaniem dla służby zdrowia.

Leki biopodobne - aktualny stan wiedzy

Leki biopodobne - aktualny stan wiedzy

Leki wytwarzane metodami biotechnologicznymi, tzn. z wykorzystaniem żywych komórek, są obecnie powszechnie stosowane we wszystkich dziedzinach medycyny, a ich udział w farmakoterapii wciąż się zwiększa. W celu zastosowań klinicznych w nefrologii metodami tymi wytwarzane są przede wszystkim czynniki pobudzające erytropoezę, które pozwalają na leczenie niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek.

Terapeutyczne i profilaktyczne aspekty działania statyn  u pacjentów z chorobami obturacyjnymi

Terapeutyczne i profilaktyczne aspekty działania statyn u pacjentów z chorobami obturacyjnymi

Wizytówką współczesnej medycyny są statyny. Zostały one odkryte w 1976 roku przez dwóch Japończyków - Akira Endo i Masao Kuroda, którzy wyizolowali z naturalnej grzybni Penicillium citrinum związek zdolny do obniżania poziomu cholesterolu we krwi. Obserwacje badaczy wykazały, że efekt ten wynika z hamowania aktywności jednego z cytoplazmatycznych enzymów, który reguluje syntezę cholesterolu w wątrobie.

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Probiotyki w alergii - fakty i mity

Uważa się, że jednym z elementów odpowiedzialnych za wzrost częstości zachorowań u dzieci na choroby alergiczne jest nieprawidłowy skład flory bakteryjnej. Błona śluzowa jelita wymaga ekspozycji na bakterie w celu rozwoju układu odpornościowego, w tym immunologicznej tolerancji. Skład mikroflory przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia zależy od sposobu porodu, karmienia i przebytych infekcji. Dlatego też rozumienie roli probiotyków w fizjologii ludzkiego organizmu stało się ważnym i często dyskutowanym zagadnieniem.

Leki antyleukotrienowe - czy tylko w leczeniu astmy oskrzelowej?

Leki antyleukotrienowe - czy tylko w leczeniu astmy oskrzelowej?

Leki antyleukotrienowe w ostatnich kliku latach zyskały sobie silną pozycję, jako leki przeciwzapalne stosowane w astmie oskrzelowej. Z punktu widzenia klinicysty liczą się przede wszystkim antagoniści receptora dla leukotrienów cysteinylowych cysLT1, tj. montelukast, zafirlukast i pranlukast (niezarejestrowany w Polsce). Inhibitor 5-lipoksygenazy, zileuton, hamujący syntezę leukotrienów, z powodu działań niepożądanych nie jest stosowany na dużą skalę (także niedostępny w Polsce).

Czy można zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo terapii astmy oskrzelowej - cyklezonid

Czy można zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo terapii astmy oskrzelowej - cyklezonid

W jaki sposób poprawić skuteczność leczenia astmy - takie pytanie zadaje sobie wielu lekarzy, zajmujących się na co dzień tym problemem. Pomimo wielu możliwości terapeutycznych i coraz głębszej i bardziej gruntownej wiedzy na temat patofizjologii astmy, wciąż stanowi ona wyzwanie dla klinicystów. Kolejne pytanie to, co jest ważniejsze - skuteczność czy bezpieczeństwo? Perspektywa wieloletniego leczenia astmy - choroby często "na całe życie", zmusza do zastanowienia nad doborem najbezpieczniejszego, optymalnego leczenia.

Nowoczesne leki przeciwhistaminowe - postęp w leczeniu chorób alergicznych

Nowoczesne leki przeciwhistaminowe - postęp w leczeniu chorób alergicznych

Histamina, główny mediator reakcji alergicznych, znana jest od ponad 100 lat. Odpowiada ona za takie objawy, jak: wodnisty katar, kichanie, świąd i obrzęk śluzówki nosa, bąbel pokrzywkowy, łzawienie i pieczenie oczu. Leki blokujące ten istotny mediator odgrywają zasadniczą rolę w znoszeniu objawów u chorych na alergiczny nieżyt nosa i spojówek, pokrzywkę oraz świąd o różnej etiologii.

Paracetamol i ibuprofen w codziennej praktyce lekarza rodzinnego

Paracetamol i ibuprofen w codziennej praktyce lekarza rodzinnego

Do lat 80. XX wieku podstawowymi lekami przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi u dzieci były salicylany, a przede wszystkim kwas acetylosalicylowy. Związek salicylanów z zespołem Reya, dobrze udokumentowany w Stanach Zjednoczonych, skłonił do ostrożności przy stosowaniu salicylanów u dzieci i spowodował, że lekami pierwszego rzutu stały się paracetamol i ibuprofen.

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Kiedy powinno się stosować probiotyki?

Zgodnie z definicją FAO/WHO, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. W przyszłości definicja ta ulegnie prawdopodobnie modyfikacji, ponieważ z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że niektóre skutki działania probiotyków można uzyskać za pomocą zabitych bakterii lub nawet DNA bakteryjnego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 709 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?