Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Rola preparatów będących połączeniem dwóch leków hipotensyjnych w rozpoczynaniu leczenia hipotensyjnego

Rola preparatów będących połączeniem dwóch leków hipotensyjnych w rozpoczynaniu leczenia hipotensyjnego

W ciągu ostatnich sześciu dekad dokonał się znaczny postęp w farmakologicznym leczeniu nadciśnienia tętniczego. O ile w latach 40. możliwości leczenia nadciśnienia były bardzo ograniczone, to już pod koniec lat 50. pojawiły się na rynku farmaceutycznym pierwsze bezpieczne leki hipotensyjne

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?