Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zakrzepica zatok żylnych mózgu w przebiegu leczenia 15-letniej pacjentki z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym t-komórkowym – opis przypadku

Zakrzepica zatok żylnych mózgu w przebiegu leczenia 15-letniej pacjentki z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym t-komórkowym – opis przypadku

Zakrzepica żylna (ZŻ) jest rzadkim schorzeniem wieku dziecięcego, występującym zwykle w skojarzeniu z wrodzoną predyspozycją lub nabytymi czynnikami ryzyka. Częstość występowania ZŻ u dzieci z chorobą nowotworową szacuje się na 1-36%.

Predyktory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą*

Predyktory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą*

Poczucie własnej wartości to przekonanie dotyczące zadowolenia z siebie, samooceny własnych kompetencji. Może ono wpływać na ogólny stan emocjonalny, determinując motywację do podejmowania działań charakterystycznych dla nastolatków.

Noworodek urodzony na granicy możliwości przeżycia. (Część druga: Rekomendacje dotyczące postępowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych)*

Noworodek urodzony na granicy możliwości przeżycia. (Część druga: Rekomendacje dotyczące postępowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych)*

Pierwsze w Polsce rekomendacje dotyczące postępowania z matką i noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia są owocem 1,5-rocznej pracy Zespołu ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii.

Skład i zawartość kwasów tłuszczowych w mleku kobiet z Gdańska i okolic w różnych okresach laktacji

Skład i zawartość kwasów tłuszczowych w mleku kobiet z Gdańska i okolic w różnych okresach laktacji

Karmienie naturalne jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Dla noworodka ludzkiego jednym z najistotniejszych składników mleka są kwasy tłuszczowe, w tym długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne do rozwoju układu nerwowego. Celem niniejszej pracy była ocena składu i zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka kobiet w różnych okresach laktacji...

Czy istnieje związek między stężeniem czynników immunomodulujących w ludzkim mleku dojrzałym i wystąpieniem alergii pokarmowej u dzieci karmionych piersią?*

Czy istnieje związek między stężeniem czynników immunomodulujących w ludzkim mleku dojrzałym i wystąpieniem alergii pokarmowej u dzieci karmionych piersią?*

Celem pracy było określenie stężenia transformującego czynnika wzrostu-1, interleukiny, czynnika martwicy nowotworow-α w dojrzałym mleku ludzkim, a także zbadanie...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?