Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

Niewydolność serca (heart failure, HF) jest zespołem objawów wynikającym ze strukturalnego i czynnościowego uszkodzenia mięśnia sercowego, który w efekcie prowadzi do nieadekwatnego w stosunku do zapotrzebowania przepływu krwi w organizmie. Już dziś forma przewlekła tej jednostki chorobowej (CHF [chronic heart failure]) dotyka ok. 1–2% dorosłej populacji, a wśród osób powyżej 70. roku życia ponad 10%...

Współczesne aspekty epidemiologiczne i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w krztuścu

Współczesne aspekty epidemiologiczne i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w krztuścu

Mimo dogłębnego poznania patologii i symptomatologii krztuśca oraz prowadzonych od lat 50. XX wieku szczepień dzieci, w wielu aspektach krztusiec jest wciąż wyzwaniem dla medycyny. W ciągu ostatniego 10-lecia obserwuje się wzrost zachorowalności wśród starszej młodzieży i dorosłych...

Olbrzymi guz stromalny wywodzący się z sieci większej: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Olbrzymi guz stromalny wywodzący się z sieci większej: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GISTs) są to nowotwory wywodzące się z tkanki mezenchymalnej przewodu pokarmowego. Od 1998 r. panuje przekonanie, że nowotwory te wywodzą się od komórek interstycjalnych Cajala (ICCs) lub ich prekursorów, określanych komórkami „rozrusznikowymi” przewodu pokarmowego, które odpowiadają za ruch perystaltyczny jelit...

Fakty i mity na temat nimesulidu – wnioski ze stanowiska ekspertów

Fakty i mity na temat nimesulidu – wnioski ze stanowiska ekspertów

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są najczęściej stosowanymi lekami nie tylko w terapii bólu, ale również w praktyce klinicznej. Aby maksymalizować korzyści terapeutyczne i minimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zdać sobie sprawę, że wybór NLPZ nie może być przypadkowy i musi uwzględniać nie tylko główny mechanizm działania, jakim jest hamowanie aktywności cyklooksygenazy, ale także efekty pozacyklooksygenazowe oraz indywidualnie oszacowane ryzyko wystąpienia polekowych działań niepożądanych

Ból funkcjonalny – część III (przewlekłe napięciowe bóle głowy, zespół dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, zespół niespokojnych nóg)

Ból funkcjonalny – część III (przewlekłe napięciowe bóle głowy, zespół dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, zespół niespokojnych nóg)

Zaburzenia funkcjonalne oznaczają zmiany w zachowaniu lub działaniu, pojawiające się bez możliwej do stwierdzenia patologii w strukturach lub funkcjach organów, które mogłyby je wyjaśniać (8). Zespoły bólu funkcjonalnego charakteryzują się występowaniem nadwrażliwości na bodźce bólowe i podprogowe, często jest to ból samoistny z objawami towarzyszącymi, które dotyczą różnych obszarów ciała...

Pacjent po epizodzie zatorowości płucnej u lekarza kardiologa w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Pacjent po epizodzie zatorowości płucnej u lekarza kardiologa w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Pacjenci po epizodzie zatorowości płucnej (ZP) stanowią bardzo różnorodną grupę chorych. Zatorowość płucna jest jedną z manifestacji żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Jej rozwój jest wynikiem współwystępowania czynników sprzyjających stanom zwiększonej krzepliwości krwi związanych z chorym oraz okolicznościami klinicznymi...

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Kobieta ciężarna u lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) występują u 0,2–4% ciężarnych. U kobiet z chorobami serca, śmiertelność matek ocenia się na znacznie wyższą niż w ogólnej populacji ciężarnych. Ryzyko to wydaje się stale rosnąć – w krajach zachodnich choroba serca jest główną przyczyną zgonów matek...

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej

Pacjent po ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca – zasady opieki ambulatoryjnej

Wraz ze wzrostem dostępności inwazyjnych metod leczenia zaburzeń rytmu serca z roku na rok mamy styczność z coraz większą liczbą pacjentów po zabiegach ablacji. Mimo to ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca wciąż jest klasyfikowana jako świadczenie wysokospecjalistyczne, co może stanowić barierę podczas kontynuacji leczenia u lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej...

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii

Prawidłowa współpraca pomiędzy opieką ambulatoryjną a leczeniem szpitalnym jest jednym z podstawowych elementów kompleksowej opieki zdrowotnej. Z jednej strony powinna ona zapewniać swobodny dostęp do usług świadczonych w ramach opieki ambulatoryjnej, a z drugiej w miarę potrzeby umożliwiać hospitalizację, podczas której w pełni powinno się wykorzystać wcześniej zebrane informacje o pacjencie...

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Choroby układu krążenia nazywamy „epidemią” XXI wieku. Obecnie stanowią one w przybliżeniu 46% przyczyn zgonów w Polsce, najczęstszą przyczynę zgonów ogółem i u osób po 65. roku życia, a drugą co do częstości w przedziale wiekowym 25–64 lata. Obserwowane od lat 90. XX wieku wydłużanie życia ludności Polski wiąże się głównie ze spadkiem umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych...

Antagoniści aldosteronu w terapii opornego nadciśnienia tętniczego

Antagoniści aldosteronu w terapii opornego nadciśnienia tętniczego

Oporne nadciśnienie tętnicze stanowi ważny problem kliniczny ze względu na stosunkowo wysoką częstość występowania w populacji chorych na nadciśnienie tętnicze, konieczność przeprowadzenia właściwej diagnostyki i ustalenia skutecznego postępowania terapeutycznego. Zgodnie z wytycznymi European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (ESH/ESC) z 2013 r...

Pierwotny hiperaldosteronizm – diagnostyka i leczenie

Pierwotny hiperaldosteronizm – diagnostyka i leczenie

W 1953 r. na łamach „Polskiego Tygodnika Lekarskiego” internista M. Lityński opublikował artykuł: „Nadciśnienie tętnicze wywołane guzami korowo-nadnerczowymi”, w którym przedstawił 2 opisy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zmianami w obrębie nadnerczy o utkaniu wywodzącym się z warstwy kłębkowatej...

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – czy już przyszedł czas na potrójny lek złożony?

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego – czy już przyszedł czas na potrójny lek złożony?

Ze względu na brak dostatecznej kontroli nadciśnienia tętniczego u znacznego odsetka chorych, w publikowanych na przestrzeni ostatnich lat wytycznych dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym podkreśla się konieczność stosowania i właściwy dobór leczenia skojarzonego. Uważa się, że leczenie skojarzone 2 lekami konieczne jest u znacznej większości chorych na nadciśnienie tętnicze...

Ból funkcjonalny – część II (śródmiąższowe zapalenie pęcherza, wulwodynia, przewlekły ból krzyża)

Ból funkcjonalny – część II (śródmiąższowe zapalenie pęcherza, wulwodynia, przewlekły ból krzyża)

Zaburzenia funkcjonalne oznaczają zmiany w zachowaniu lub działaniu, pojawiające się bez możliwej do stwierdzenia patologii w strukturach lub funkcjach narządów. Zespoły bólu funkcjonalnego charakteryzują się występowaniem nadwrażliwości na bodźce bólowe i podprogowe, często jest to ból samoistny z objawami towarzyszącymi, które dotyczą różnych obszarów ciała.

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1120 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?