Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Zakażenia układu moczowego związane z obecnością cewnika w drogach moczowych

Zakażenia układu moczowego związane z obecnością cewnika w drogach moczowych

Zakażenia układu moczowego (ZUM) odpowiadają za 30–40% wszystkich zakażeń szpitalnych, a spośród nich aż 80% stanowią te związane z obecnością cewnika w drogach moczowych (ZUM-C). Obecność cewnika w drogach moczowych jest niewątpliwie jednym z ważniejszych czynników ryzyka wystąpienia bakteriurii i ZUM, przy czym wzrasta ono gwałtownie wraz z czasem jego utrzymywania...

Kolonizacja paciorkowcami B u kobiet w ciąży

Kolonizacja paciorkowcami B u kobiet w ciąży

Streptokoki z grupy B (Streptococcus agalactiae) są bakteriami często spotykanymi w pochwie, odbytnicy i cewce moczowej kobiet, stosunkowo rzadko jednak powodują zakażenie układu moczowego (ZUM). Stanowią natomiast istotne zagrożenie u ciężarnych, ze względu na ryzyko przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, przedwczesnego porodu i ciężkiego zakażenia noworodka...

Leczenie zakażeń układu moczowego w ciąży

Leczenie zakażeń układu moczowego w ciąży

Zakażenia układu moczowego (ZUM) w ciąży, zarówno dolnego, jak i górnego jego odcinka, stanowią poważny problem kliniczny. Częstość ich występowania u kobiet ciężarnych i nieciężarnych nie różni się aż tak bardzo (aczkolwiek odmiedniczkowe zapalenie nerek częściej obserwuje się w ciąży), ale ich konsekwencje są znacznie poważniejsze...

Zmiany w układzie moczowym w ciąży

Zmiany w układzie moczowym w ciąży

Zmiany zachodzące w układzie moczowym podczas prawidłowej ciąży są zazwyczaj przejściowe i mają charakter anatomiczno-czynnościowy. Procesy te wynikają z mechanicznego ucisku dróg moczowych przez powiększającą się macicę, zachodzących w ciąży zmian hormonalnych (wzrost stężenia progesteronu) oraz zmian hemodynamicznych...

Leczenie niepowikłanych zakażeń układu moczowego

Leczenie niepowikłanych zakażeń układu moczowego

Niepowikłane zakażenia układu moczowego (ZUM) to zakażenia występujące u kobiet bez stwierdzonych anatomicznych lub czynnościowych czynników predysponujących do infekcji i/lub niepowodzenia terapii. Mogą one dotyczyć dolnych (zapalenie pęcherza moczowego) lub górnych dróg moczowych (ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek [OOZN])...

Przełom hiperkalcemiczny

Przełom hiperkalcemiczny

Przełom hiperkalcemiczny jest stanem zagrożenia życia, wynikającym ze znacznego lub szybkiego wzrostu stężenia wapnia w surowicy krwi. Zwykle rozpoznaje się go, gdy ciężkiej hiperkalcemii przekraczającej 3,75 mmol/l (15 mg/dl) towarzyszą nasilone objawy kliniczne: zaburzenia świadomości, nudności, wymioty, wielomocz i odwodnienie...

Epidemiologia i czynniki ryzyka osteoporozy

Epidemiologia i czynniki ryzyka osteoporozy

Osteoporoza jest przewlekłą ogólnoustrojową chorobą układu kostnego, charakteryzującą się zmniejszeniem masy i gęstości mineralnej kości (bone mineral density, BMD), uszkodzeniem jej mikroarchitektury i znacznym zwiększeniem podatności na złamania. Podstawowym objawem osteoporozy jest złamanie kości po niewielkim urazie, czyli tzw. złamanie niskoenergetyczne...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1036 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?